Viktig information till våra Wnexus kunder! | Tamtron

Viktig information till våra Wnexus kunder!


 

Driftstopp på Wnexus den 24/10 2018

Onsdag 24/10 mellan 09.00 och 13.00 kommer ett planerat underhåll på Wnexus att genomföras.

Underhållet innefattar kapacitetshöjande åtgärder samt konfigurering av servrar hos Tamtron, allt för ökad tillgänglighet samt korta svarstider.
– Avbrottet påverkar inte vägning i maskin.
– Vågsedlar som skapas ute i maskin under avbrottet, skickas per automatik till Wnexus när servern startas igen.
– Order eller minnesdata/strukturer kan ej skickas till vågen under pågående avbrott.
– Printerkiosk kan ej ta emot lastdata.
– Elektroniska vågsedlar (E-post) kan ej skickas ut.

Vi beklagar denna nödvändiga störning.