Viktig information om Wnexus | Tamtron

Viktig information om Wnexus


Driftstopp på Wnexus  den 11/12 2018

Tisdagen 11/12 mellan 09.00 och 13.00 kommer ett planerat underhåll på Wnexus att genomföras.

Underhållet innefattar kapacitetshöjande åtgärder samt konfigurering av servrar hos Tamtron, allt för ökad tillgänglighet samt korta svarstider.
– Avbrottet påverkar inte vägning i maskin.
– Vågsedlar som skapas ute i maskin under avbrottet, skickas per automatik till Wnexus när servern startas igen.
– Order eller minnesdata/strukturer kan ej skickas till vågen under pågående avbrott.
– Printerkiosk kan ej ta emot lastdata.
– Elektroniska vågsedlar (E-post) kan ej skickas ut.

Vi beklagar denna nödvändiga störning.