Vår verifieringstjänst hjälper er att vidmakthålla noggrannheten hos era Tamtronvågar och att vägningsresultaten är godkända att användas kommersiellt. Vi är ackrediterade av SWEDAC att utföra återkommande kontroll (ISO/IEC 17020) och ackrediterad kalibrering (ISO/IEC 17025) av hjullastarvågar.
Vi är även certifierade av Inspecta att utföra förstagångsverifiering enligt MID (Mät Instrument Direktivet) på Tamtrons hjullastarvågar.

Med hjälp av vår verifieringstjänst (kröningsrunda) kan ni vidmakthålla noggrannheten hos era Tamtronvågar och säkerställa att vägningsresultaten är godkända att användas kommersiellt.

Kröningsrundan 2020