Vågar du välja något annat än originalet? | Tamtron

Vågar du välja något annat än originalet?


Du har en våg på din hjullastare. Du valde en proffs-våg, kanske med anslutning till en molntjänst och kanske även med en integration till ditt affärssystem. Du valde att investera i en proffs-våg med hög noggrannhet för att du vill veta vad det du lastar väger, på riktigt.

Vågar du då låta vem som helst ändra i vågen eller justera den? Någon som kanske inte vet vad han eller hon gör!

Ett mobilt vägningssystem monterat på ett arbetsfordon, t.ex. en hjullastarvåg är betydligt mer komplex än en markförlagd fordonsvåg. Den har ett antal sensorer och lägesgivare förutom tryckgivare/lastcell. Arbetsfordonet jobbare med tryck vid olika varvtal, varierande temperatur och olika lyfthastigheter, både i lutning, på plan mark, stillastående och i rörelse, bakåt eller framåt. Dessutom kan det sitta olika redskap på. Det är alltså en mängd parametrar som man måste ta hänsyn till och justera på rätt sätt och det är inte trivialt. För en markförlagd fordonsvåg handlar det lite förenklat om att hitta in i serviceläge på instrumentet, väga tomt och därefter väga med vikter på bryggan. Inte mycket som kan gå snett så länge lastcellerna är hela.

Tamtrons hjullastarvågar är konstruerade så att man inte kan justera och ändra utan att ha tillgång till serviceläget. Endast utbildad Tamtronpersonal bör ha tillgång till detta, allt för att du som vågägare ska veta att ingen obehörig har varit inne och ändrat något i parametrarna som i värsta fall gör att vågen visar fel. Detta borgar även för att dina kunder med trygghet kan lita på att dina vågar väger så rätt det är möjligt så länge vågen är justerad av Tamtrons egen personal.

Så vågar du chansa? Eller väljer du att veta att vågen är servad och justerad av Tamtrons utbildade personal?

Du når oss på 054-402 08 30 eller 054-402 08 40

Team Tamtron