Tack alla besökare på Avfalls Sveriges årsmöte | Tamtron

Tack alla besökare på Avfalls Sveriges årsmöte


Avfall Sveriges årsmöte är avklarat och Team Tamtron försöker att smälta alla intryck.

”Det här har varit en mycket intressant mässa” säger Tamtrons VD Thomas Larsson och fortsätter: ”Det har varit en fantastisk respons på vårt deltagande och våra dynamiska vägningslösningar. Det syns tydligt att fler och fler är på jakt efter smarta dynamiska och effektiva sätt att väga och mäta sina materialflöden. Och så kul att vi på Tamtron har lösningar klara för nästan alla de behov vi sett!”

Team Tamtron hoppas verkligen att fler inom branschen får upp ögonen för dynamisk vägning med automatisk datahantering. Speciellt dynamisk vägning på fordonsvåg med Motus är något som vi tror kommer att bli en hit.