Produktlista | Tamtron

En stor variation av olika industrier runt om i världen använder Tamtrons produkter. Våra kunder värdesätter noggranna vägningsresultat; pålitlig funktion även i krävande miljöer; och användarvänliga system för informationshantering. Hållbarheten och pålitligheten hos Tamtron bekräftas av vårt kvalitetscertifikat i enlighet med ISO 9001:2015.

Produkter


Välj en vågtyp

Välj sektor

Gaffeltruckvåg Scalift

Noggrann godsvägning och innovativ datahantering för förbättrat arbetsflöde

Läs mer

Lastceller

Lastceller för kundspecifika vägningsbehov

Läs mer

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

One Timber-kranvåg

Väger virket och sparar vägningsinformationen under lyftning, vilket möjliggör effektiv lastning på virkesbilen.

Läs mer

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar

Väger avfalls- och återvinningsmaterial vid tömning av avfallscontainrar. Godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Bioforest-kranvågar

Väger trämaterialet och sparar vägningsinformationen vid samarbete med en speditör

Läs mer

Tamtron One Power containerstaplarvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power grensletruckvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg

Väger det hanterade materialet effektivt. Vägningsinformationen kan överföras med olika alternativ för företaget att utnyttja i sin verksamhet.

Läs mer

Tamtron OPU överbelastningsskydd

Enheten stoppar lyftet om kranen är överbelastad eller om lasten fastnar

Läs mer

Tamtron PCS Kranvåg

En lätt kranvåg för laster under 10 000 kg, godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Power DV-våg

Oavsett hur dumpern eller lastbilen är lastad så vägs varje enskilt lass av den installerade DV-vågen.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer

Tamtron Scalex RDW vägningssystem

Väger alla vagnar, hjul, axlar och boggier, både last och viktdistribution samt indikerar boggins balans

Läs mer

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningskontroll och vägningssystem

Detekterar ojämna och skadade hjul till följd av materialdefekter eller slitage

Läs mer

Tamtron SCS+ Kranvåg

En tyngre kranvåg för vägningsbehov från strax under 3 200 kg till 50 000 kg. - Godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Silverpoint+ System för övervakning av tågvagnar

Systemet väger tågens och vagnarnas vikt under rörelse för övervakning av järnvägstrafik och kontroll av överlaster

Läs mer

Tamtron Timber-kranvåg

Väger virket och sparar vägningsinformationen under lyftning, vilket möjliggör effektiv lastning på virkesbilen

Läs mer

Tamtron Timmerhanterarvåg

Väger virke i farten. Vägningsinformationen kan överföras på olika vis som företaget kan utnyttja

Läs mer

Tamtron Trapper Rälsvågsystem

Ett system för vägning av tåg och vagnar, antingen stationära eller i rörelse, godkänt för kommersiellt bruk

Läs mer