Product Category: Transport och logistik | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Gaffeltruckvåg Scalift

Noggrann godsvägning och innovativ datahantering för förbättrat arbetsflöde

Läs mer

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

One Timber-kranvåg

Väger virket och sparar vägningsinformationen under lyftning, vilket möjliggör effektiv lastning på virkesbilen.

Läs mer

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar

Väger avfalls- och återvinningsmaterial vid tömning av avfallscontainrar. Godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Bioforest-kranvågar

Väger trämaterialet och sparar vägningsinformationen vid samarbete med en speditör

Läs mer

Tamtron One Power containerstaplarvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power grensletruckvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg

Väger det hanterade materialet effektivt. Vägningsinformationen kan överföras med olika alternativ för företaget att utnyttja i sin verksamhet.

Läs mer

Tamtron Power DV-våg

Oavsett hur dumpern eller lastbilen är lastad så vägs varje enskilt lass av den installerade DV-vågen.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer

Tamtron Scalex RDW vägningssystem

Väger alla vagnar, hjul, axlar och boggier, både last och viktdistribution samt indikerar boggins balans

Läs mer

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningskontroll och vägningssystem

Detekterar ojämna och skadade hjul till följd av materialdefekter eller slitage

Läs mer

Tamtron Silverpoint+ System för övervakning av tågvagnar

Systemet väger tågens och vagnarnas vikt under rörelse för övervakning av järnvägstrafik och kontroll av överlaster

Läs mer

Tamtron Timber-kranvåg

Väger virket och sparar vägningsinformationen under lyftning, vilket möjliggör effektiv lastning på virkesbilen

Läs mer

Tamtron Timmerhanterarvåg

Väger virke i farten. Vägningsinformationen kan överföras på olika vis som företaget kan utnyttja

Läs mer

Tamtron Trapper Rälsvågsystem

Ett system för vägning av tåg och vagnar, antingen stationära eller i rörelse, godkänt för kommersiellt bruk

Läs mer
Alla produkter

Erfarenhet inom transport


Oavsett tid på året, väder och temperatur pågår transport och vägning av gods hela tiden. Tamtrons vågar för lastbil och järnväg används både för kommersiell vägning och kontrollvägning.

Våra professionella och erfarna medarbetare utformar och bygger integrerade system för krävande användning inom transport och logistik. Våg och informationshanteringssystem kan kompletteras med t.ex. automatiserad passerkontroll och fordonsigenkänning. Tamtrons system är nyskapande och utformade för att fungera pålitligt i mångaår.

Framför allt, Tamtrons vägningslösningar genererar pålitlig vägningsinformation som alla inblandade parter i logistikkedjan kan lita på. Lättanvända system för informationshantering gör det möjligt för er att se vägningsdata i realtid och analysera den. Tamtron erbjuder avancerade vågprogramvaror för informationshantering liksom själva fordonsvågen, båda anpassed för ert behov.

För järnväg erbjuder Tamtronbåde dynamiska och stationära vägningslösningar för vagnar, stationära vägningslösningar för tågset liksom hjulövervakningssystem för att identifiera ojämna hjul. Det är även möjligt att väga individuella hjul, axlar, och boogies med våra vågar. Tamtrons system hjälper till att undvika överlast och fellastning samt att upptäcka och undvika fel på hjul och annan utrustning.

Noggrann vägning förbättrar säkerheten, ökar besparingar och stärker förtroendet mellan affärsparter.

Ladda en broschyr