Product Category: Skräddarsydda lösningar | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Lastceller

Lastceller för kundspecifika vägningsbehov

Läs mer

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer

Tamtron Scalex RDW vägningssystem

Väger alla vagnar, hjul, axlar och boggier, både last och viktdistribution samt indikerar boggins balans

Läs mer

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningskontroll och vägningssystem

Detekterar ojämna och skadade hjul till följd av materialdefekter eller slitage

Läs mer

Tamtron Silverpoint+ System för övervakning av tågvagnar

Systemet väger tågens och vagnarnas vikt under rörelse för övervakning av järnvägstrafik och kontroll av överlaster

Läs mer

Tamtron Trapper Rälsvågsystem

Ett system för vägning av tåg och vagnar, antingen stationära eller i rörelse, godkänt för kommersiellt bruk

Läs mer
Alla produkter
Category Image

Skräddarsydda lösningar för diverse industribranscher


Avancerade och hållbara vägningslösningar är idag vardagsmat för inköpare av maskiner till industrin. Från lastceller för OEM-applikationer till skräddarsydda vägnings- och informationshanteringssystem: Tamtron är er pålitliga partner.

Vi är där för kunden från början i produktutvecklingen och hjälper till att utforma vägningslösningen. Vi skräddarsyr våra noggranna lastceller til att bli en integrerad del av slutprodukten.

Tamtron utformar alltid vägningslösningar baserat på kundens behov. Våra experter finns där när ni behöver ordna en vägningslösning som är integrerad i er verksamhet.

Tamtrons långa erfarenhet, kundorienterade förhållningssätt och nyskapande för framtiden gör oss en mycket populär partner i att ta fram nya skräddarsydda vägningslösningar.