Product Category: Process- och tillverkningsindustri | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Gaffeltruckvåg Scalift

Noggrann godsvägning och innovativ datahantering för förbättrat arbetsflöde

Läs mer

Lastceller

Lastceller för kundspecifika vägningsbehov

Läs mer

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

Tamtron One Power containerstaplarvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg

Väger det hanterade materialet effektivt. Vägningsinformationen kan överföras med olika alternativ för företaget att utnyttja i sin verksamhet.

Läs mer

Tamtron OPU överbelastningsskydd

Enheten stoppar lyftet om kranen är överbelastad eller om lasten fastnar

Läs mer

Tamtron PCS Kranvåg

En lätt kranvåg för laster under 10 000 kg, godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer

Tamtron Scalex RDW vägningssystem

Väger alla vagnar, hjul, axlar och boggier, både last och viktdistribution samt indikerar boggins balans

Läs mer

Tamtron SCS+ Kranvåg

En tyngre kranvåg för vägningsbehov från strax under 3 200 kg till 50 000 kg. - Godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron Silverpoint+ System för övervakning av tågvagnar

Systemet väger tågens och vagnarnas vikt under rörelse för övervakning av järnvägstrafik och kontroll av överlaster

Läs mer

Tamtron Timmerhanterarvåg

Väger virke i farten. Vägningsinformationen kan överföras på olika vis som företaget kan utnyttja

Läs mer

Tamtron Trapper Rälsvågsystem

Ett system för vägning av tåg och vagnar, antingen stationära eller i rörelse, godkänt för kommersiellt bruk

Läs mer
Alla produkter

För varje steg i er process


Tamtron kan behoven hos tillverknings- och processindustrin. Våra standardprodukter är utformade för att fungera i krävande industriella miljöer. Vi kan skräddarsy ett helt vägningssystem och ta hänsyn till varje steg i er process.

Vägningsdata som samlats in med hjälp av ett vågtransaktionshanteringssystem kan användas i er egen verksamhet. Vägningsdatan bidrar till att höja noggrannheten i produktionsövervakningen och till att göra processerna snabbare och effektivare. Vägningsdata i realtid är användbart vid kvalitetsövervakning och för att spåra fel.

Förutom till tillverkningsindustrin erbjuder Tamtron vägningslösningar för transport och lager som t.ex. våra kranvågar. Att väga gods, som skall gå på båt, i enlighet med SOLAS är enkelt med Tamtrons fordonsvågar.

Att använda pålitlig vägningsinformation främjar säkerhet och effektivitet och leder i slutändan till en mer lönsam affärsverksamhet.

Ladda en broschyr