Product Category: Informationshantering | Tamtron
Category Image

Integrerade lösningar – Hur du kan förbättra din verksamhet med automatiserad datahantering i molnet


Uppkopplad vägning när den är som bäst

Våra vågar förser er med noggranna vägningsdata - men det är bara början. Tamtrons avancerade informationshanteringssystem för vägningstransaktioner öppnar upp nya möjligheter för lönsamma affärer. Inrapportering och analys av data ger er möjligheten att effektivisera era processer, fakturera snabbare och leverera mer.

Komplett vägningsinformation överförs automatiskt till kundens egna affärssystem genom att integrera systemen, alternativt till vårt lättanvända Wnexus Cloud Service, via GPRS. Vi erbjuder service och teknisk support för alla våra informationshanteringssystem.

Tamtrons trygga lösningar hjälper alla som är inblandade i processen. Med pålitlig och noggrann vägningsinformation vinner du snabbare arbetsflöden, mer transparenta transaktioner och stora kostnadsbesparingar.

WNexus Cloud Service

Vår web-tjänst ger er verktyget att hantera, rapportera och analysera all information i komplexa vägningstransaktioner som innehåller olika sorters information.

Ladda en broschyr

• Trygg och lättanvänd molntjänst
• Vägningsinformationen är automatiskt överförd från vågen till en server via GPRS och det vanliga mobilnätet.
• Transparent och enkel rapportering mellan olika parter
• Möjlighet att ange individuella användarrättigheter
• Kombinera vägningsinformation från flera källor: i t.ex. en hamn kan information från vår container stacker-våg, grensletrucksvåg och fordonsvåg kombineras i samma system.

Integration

Vägningsinformation från Tamtrons vågar kan hämtas in till ert affärssystem automatiskt genom integration. Integration av vägningssystem och affärssystem underlättar informationsöverföringen och säkerställer att alla vägningstransaktioner (vågsedlar) blir dokumenterade. Tack vare integration kan företag förbättra lönsamhet och kassaflöde. Integration ger även ökad spårbarhet. Integration av system är framtidens vägning:
• Trådlös dataöverföring till kundens eget ERP; TOS eller annat system
• Många olika kommunikationsgränssnitt, t.ex. XML
• Integration, alternativ med ombord PC

iStock lagerhanteringssystem

Onlineåtkomst i realtid av ert lagersaldo med vårt avancerade lagerhanteringssystem.
• Lämpligt för att hantera lager både inomhus och utomhus, i krävande miljö
• Skräddarsydda lösningar som möter kundens behov och branschens krav
• Integration till kundens affärssystem finns som alternativ
• Realtidsinformation om lagersaldo och tillgänglighet

Programvara

Tamtrons vågprogram går att anpassa till kundens behov
• lättanvända program
• Vågprogram speciellt avsedda för t.ex. avfallsanläggningar och förbränningsanläggningar
• Tamtrons erfarna medarbetare hjälper er att ta fram den mjukvarulösning som passare er bäst
• Service och teknisk support erbjuds
• Mångsidig dataövervakning och rapportering för ett mer transparent och effektivt arbetsflöde

Lite mer om Tamtron

Visste du att Tamtron finns i hela norra Europa och är en av Europas största leverantörer av vägningslösningar för industrin?

Tamtron levererar vägningslösningar och datahanteringslösningar för professionella användare. Våra produkter är troligtvis inte billigast och vi har ingen önskan att de ska vara det heller. Vi fokuserar på att leverera lösningar som fungerar, ger rätt resultat och ger er möjligheten att vara effektiva. Med andra ord: den totala kostnaden för att äga produkterna (allmänt kallat TCO) skall vara lägst.

Du som användare vill givetvis ha en våg som visar rätt. Med ”rätt” menar du antagligen att vågen ska visa ett viktvärde som avviker mindre än en viss procent från vad lasten verkligen väger (noggrannhet) och vågen ska dessutom leverera lika värden varje gång du väger (repeterbarhet). Du vill antagligen att vågen ska vara enkel att förstå och använda så att även ovana förare använder den på rätt sätt. Troligtvis vill du att vägningsdata enkelt finns tillgängligt där du befinner dig utan att behöva administrera en massa papperskvitton. Slutligen så vill du givetvis att systemet ska fungera dvs. produkten måste vara robust och hållbar och om det ändå skulle hända något så måste det finnas service på plats i närtid.

Allt detta är vad vi på Tamtron kämpar för. Vi vill vara en partner som hjälper dig vara så bra du kan.