Product Category: Hamnar | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Gaffeltruckvåg Scalift

Noggrann godsvägning och innovativ datahantering för förbättrat arbetsflöde

Läs mer

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

Tamtron One Power containerstaplarvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power grensletruckvåg

Väger containrar noggrannt och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen utan att sakta ner processerna i containerterminalen

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg

Väger det hanterade materialet effektivt. Vägningsinformationen kan överföras med olika alternativ för företaget att utnyttja i sin verksamhet.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer
Alla produkter
Category Image

Säkerhet och effektivetet först


Noggrann och pålitlig vägning av containers är en viktig del av säkerhet till sjöss. Tamtron har introducerat Power Container Stacker-våg, Power Straddle carrier-våg och en hel familj av fordonsvågbryggor som upfyller kraven i de SOLAS regler som trädde i kraft 1/7 2016. Dessa vägningslösningar gör det möjligt att erhålla Verified Gross Mass (VGM) under normal lastning och hantering av containrar i hamn.

Förutom säkerheten möjliggör Tamtrons vågar en ökad effektivitet i hamnen. Containerns VGM och ID kan registreras tillsammans och överföras automatiskt till ert affärssystem. TOS eller annat system om ni väljer att integrera.

Vägningsinformation kan även hanteras via vårt Wnexus Cloud Service vilket gör det möjligt att se och hantera all vägningsdata från alla Tamtronvågar i hamnen. Det gör övervakning av realtidsdata enkelt.

Tamtrons vägningslösningar bidrar med transparens, mätbarhet och säkerhet i hamnen. De hjälper er att möta nya krav och regler utan att äventyra effektiviteten i er verksamhet.

Ladda en broschyr