Product Category: Entreprenad och gruvor | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron Power DV-våg

Oavsett hur dumpern eller lastbilen är lastad så vägs varje enskilt lass av den installerade DV-vågen.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer
Alla produkter

Bättre samarbete med delad information


Schaktning, anläggningsarbeten och gruvdrift innebär stora volymer av materialflöden och arbetet är krävande. Att kunna samla in och analysera pålitlig vägningsdata är ett ovärderligt hjälpmedel för att göra processerna mer effektiva. Den insamlade informationen gör det lättare att följa var i kedjan lasten finns, snabbar upp möjligheten att fakturera och materialflödet blir lättare att följa och optimera.

Med avancerade lättanvända Tamtronvågar kan lasten vägas under den normala arbetscykeln utan att påverka tidsåtgången. Informationen i vägningstransaktionen laddas automatiskt upp till ert affärssystem om ni valt att integrera systemen eller till Tamtrons WNexus Cloud Service. Våra hjullastarvågar kan även ta emot vågordrar (arbetsordrar) och meddela när dessa är utförda.

Tamtron är en pålitlig partner inom schakt-, kross-, och täktverksamhet liksom i gruvor med våra dumpervågar, hjullastarvågar och fordonsvågar särskilt utformade för dessa miljöer och våra system för informationshantering.

Genom att dela samma information inom projektet ökar man samarbetet och gör arbetet transparent och rättvist för alla samarbetsparter.