Product Category: Avfall och återvinning | Tamtron

Produkter


Välj en vågtyp

Motus Weighing system för dynamisk vägning

Väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna.

Läs mer

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar

Väger avfalls- och återvinningsmaterial vid tömning av avfallscontainrar. Godkänd för kommersiellt bruk

Läs mer

Tamtron One Power hjullastarvåg

Väger materialet snabbt och effektivt under lastning och förflyttning av material

Läs mer

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg

Väger det hanterade materialet effektivt. Vägningsinformationen kan överföras med olika alternativ för företaget att utnyttja i sin verksamhet.

Läs mer

Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg

Det optimala valet när en mobil fordonsvåg krävs. Kan installeras direkt på hårdgjord markyta. Godkänd för kommersiellt bruk.

Läs mer

Tamtron Scalex 1001 markförlagd fordonsvåg

Godkänd för kommersiellt bruk. Den här vågen, i betong, för riktigt tung användning väger fordon med mycket hög noggrannhet.

Läs mer
Alla produkter
Category Image

Nya verktyg för Avfallshantering


Avfalls- och återvinningsindustrin möter nya och mer krävande utmaningare i takt med att regelverk blir hårdare, viktbaserad prissättning mer vanlig och behovet av att väga olika fraktioner för sig ökar. Tamtrons intelligenta vägningslösningar hjälper er att möta dessa utmaningar och säkerställa lönsamheten i er affärsverksamhet.

Våra vågar passar utmärkt för både sopbilar och hjullastare. Vi erbjuder även on-board kranspetsvågar liksom fordonsvågar i stål eller betong för återvinningsstationer och avfallsanläggningar.

Med Tamtrons vågar är det lätt att väga under drift i den normala arbetscykel. Vikten överförs trådlöst och automatiskt till vårt Wnexus Cloud Service eller till ert befintliga affärssystem eller transporthanteringssystem om ni valt att integrera systemen. Systemen för hantering av vägningsinformation gör det möjligt för er att följa olika slag av avfall och anpassa insamlingsturen.

De flesta av våra vågar är typgodkända för kommersiellt användande. Vi erbjuder även periodiska verifieringar (kröningar) i enlighet med gällande lagstiftning.