Tamtron SHS-BT Schackeldynamometer | Tamtron

Schackeldynamometern är framtagen för att möta olika belastningsmätnings-, provnings- och kalibreringsbehov inom industrin. Mätinformationen kan sparas och överföras för vidare bearbetning.

  • Ytterst liten felmarginal
  • Användarvänlig
  • Säker att använda, utrustad med överbelastningsvarning
  • Stort minne, kapacitet för lagring av 1 800 resultat

 

För krävande mätning och provning

Schackeldynamometer SHS-BT är konstruerad för att tåla särskilt krävande industriella krav. Med den kompakta strukturen passar enheten perfekt i små utrymmen, vilket gör den speciellt lämpad för att användas ute i fält. Schackeldynamometern kan till exempel användas för belastningsmätning och provning av maskineri såväl som för kalibrering av vinschar på fartyg och maskiner.

Schackeldynamometern finns tillgänglig med kapaciteter från 20 till 120 ton.

Överlastvarningen gör schackeldynamometer ännu säkrare att använda, och enheten kan även styras på avstånd med en fjärrkontrollenhet. Allt för säker användning.

Vägningsinformationen sparas i fjärrkontrollenhetens minne varifrån de sedan kan överföras via USB-minne, kabel- eller radioförbindelse till en annan enhet för bearbetning. Schackeldynamometer levereras kalibrerad och klar för användning.

Kontakta oss

* måste anges
Tack för att du skickade in ditt meddelande