Tamtron Scalex DW600 axelvåg | Tamtron

Pålitlig vägning av fordon i rörelse gör axelvågen lämplig för kontrollvägning, överlastkontroll och övervakning av trafikflöden.

Tamtron Scalex DW600 axelvåg är utformad för kontrollvägning och väger fordon medan de kör över vågbryggan. Detta möjliggör för industrier och andra anläggningar att hålla koll på och analyser trafikflöden. Det möjliggör även trafikövervakning utan stoppkrav vid t.ex. gränsövergångar och hamnar mm.

 • Väger fordon i rörelse
 • Noggrannhet ca. 2%
 • Möjliggör både axel- och fordonspecifik våginformation
 • Går snabbt att installera

Hantering av våginformation

Utformning av hur och när den elektroniska våginformationen skickas görs alltid i samråd med kundens behov. Användargränssnittet för en axelvåg som används för kontrollvägning vid en gränsstation kan programmeras till att skicka ett larm så fort en axel eller totalvikt överskrider tillåten vikt. Det går även att koppla till tillbehör så som trafikljus som kan indikera överlast.

När vågen används på en industri skickas vanligtvis den elektroniska våginformationen till kundens affärssystem, det interna processtyrningssystemet, fabriksautomationssystem eller liknande. Dataöverföringen kan vara både envägs och tvåvägs beroende på kundens behov.

Våginformationen hanteras i något av Tamtrons system för vågdatatransaktioner, t.ex. ScaleIT W8 PRO, ScalexEKO eller ScalexPRO. Rapporter kan byggas utifrån kundens egna krav och behov.

 

Helhetslösning som möter kundens behov

Markvågen är alltid utformad för att passa till varje kunds unika behov. Helhetslösningen kan innehålla tillbehör så som:

 • Bommar
 • Trafikljus
 • Uppvärmd körbana
 • Förarterminal
 • Registrering med ID-kort, olika tekniker
 • Displayer i olika storlekar
 • Automatisk nummerigenkänning  (ANR)

Kontakta oss

* måste anges
Tack för att du skickade in ditt meddelande