Fordonsbrygga Motus Weighing | Tamtron

Varför vill en del vågleverantörer att man ska stå still när man väger? Det tar ju bara längre tid och försämrar effektiviteten.

Dynamisk vägning när den är som bäst

 

Nu är det tekniskt möjligt att väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna. Noggrannheten är bibehållet hög. På köpet får du axelvikterna. Systemet består av två delar: MHS och LSV.

MHS sköter den dynamiska vägning och levererar noggranna vägningsresultat, både totalvikt och axelvikter.

LSV sköter datahanteringen och administreringen av vägningen. Det behövs ingen förarterminal, om du vill är det till och med möjligt att sköta allt i mobilen.

Kontakta oss

* måste anges
Tack för att du skickade in ditt meddelande