Planerat underhåll Wnexus | Tamtron

Planerat underhåll Wnexus


Tamtron kommer att genomföra ett större underhåll på Wnexus och kommer att behöva stänga ner molntjänsten under några timmar. Wnexus kommer att stängas av kl. 15:00 den 27 november 2019 och kommer att vara i gång igen senast kl. 08:00 den 28 november.

Ingen data kommer att gå förlorad, ens för de vägningstransaktioner som sker under avbrottet utan dessa kommer att laddas upp och vara tillgängliga när tjänsten återupptas.

Underhållet görs för att förbättra servicegraden och öka prestandan inför framtiden.

Team Tamtron