Just In Time med Sandahlsbolagen | Tamtron

Just In Time med Sandahlsbolagen


Sandahlsbolagen och Michael Svensson -Arbetschef Ballast – ville implementera ett digitalt system för att fakturera ”Just in time” och inte tappa något lastat material. Man eftersträvade också en större flexibilitet så att vem som helst ska kunna administera vågdata i affärssystemet/faktureringen.

Sandahlsbolagen har 10 täkter som till största delen är obemannade, där dels egna chaufförer och dels externa chaufförer kommer och lastar material. Man upplevde att man inte hade kontroll på allt material som lastades och att administrationen med vågsedlar och sammanställningar från printade listor i vågarna blev extremt tungrott och krävde mycket administrativt arbete.

SÅ HÄR LÖSTE TAMTRON PROBLEMET!
Tamtron implementerade i 12 hjullastare ett helt integrerat system med tvåvägskommunikation tillsammans med affärssystemsleverantören för hantering av vågdata. Alla hjullastarna förseddes också med startspärr för att få kontroll på att allt material som lastas blir inrapporterat. Funktioner som att ha en unik materiallista per täkt och att flytta maskinerna mellan täkterna las också in i systemet för en större flexibilitet.

DET HÄR TJÄNADE SANDAHLSBOLAGEN PÅ TAMTRONS LÖSNING
De viktigaste vinsterna för Sandahlsbolagen har varit:

  • Fakturering ”just in time” och förbättrat kassaflöde
  • Administrativt arbetet minimerades
  • Spårbarhet avseende vem som har lastat och vad

Vill DU ha en typgodkänd våg som går att verifiera (kröna) och som kan kopplas till ett professionellt transaktionshanteringssystem med automatisk överföring, redundans och tillgängligt där du är? Prata med Tamtron! Vi är Sveriges största leverantör av mobila vägningslösningar.