XXII. medzinárodný seminár ” Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2017″


Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu našej expozície na XXII. medzinárodnom seminári ” Traťové stroje v teórii a  v praxi – SETRAS 2017″, v  termíne 25. – 26.10.2017, v priestoroch GAMA klub, Žilinská univerzita, Žilina.

Tešíme sa na Vašu návštevu.