Podpisom servisnej zmluvy získate údržbu Vašich vážnych systémov podľa prednostného harmonogramu.Servisná zmluva je k dispozícii pre cestné a koľajové váhy, zahŕňa ročné udržiavacie práce, overovacie služby a telefonickú podporu 24/7.

Naši zmluvní klienti si môžu vybrať z troch rôznych možností: servis a údržba je dostupná do 24 hodín alebo 48 hodín cez víkend , v  pracovný deň  do 24 hodín.