Podpisom servisnej zmluvy získate údržbu Vašich vážnych systémov podľa prednostného harmonogramu.Servisná zmluva je k dispozícii pre všetky typy váh a zahrňuje ročné udržovacie práce, overovacie služby a telefonickú podporu 24/7.

Naši zmluvní klienti si môžu vybrať z troch rôznych možností: servis a údržba je dostupná behom 24 hodín alebo 48 hodinovým obratom  cez víkend , v  pracovný deň  do 24 hodín.