Produkty


Vyberte typ váhy

Cestná váha Scalex 1000P

Optimálna voľba, keď je potrebný ľahký pohyb cestnej váhy. Možno ju inštalovať priamo na pevný podklad. Schválené pre komerčné použitie.

Čítajte viac

Cestná váha Tamtron Scalex 1001

Váha pre náročné prevádzky a konštantné váženie ťažkých vozidiel, s betónovým základom, váži vozidlá s vynikajúcou presnosťou, Overená pre komerčné použitie.

Čítajte viac

Nápravová váha Tamtron Scalex DW600

Váha pre kontrolné váženie vozidiel za jazdy. Je vhodná aj pre reguláciu preťaženia a monitoring plynulosti premávky.

Čítajte viac

Palubná žeriavová váha Tamtron ANV

Váži odpad a recyklačný materiál pri vyprázdňovaní odpadkových kontejnerov. Je schválená pre komerčné využitie.

Čítajte viac

Tamtron One Power Váha pre manipulačné stroje

Efektívne váži manipulovaný materiál. Vážne informácie môžu byť prenesené rôznymi spôsobmi pre obchodné účely.

Čítajte viac

Tamtron One Power Váha pre nakladače

Váži materiál rýchle a efektivne behom nakládky a prevozu materiálu

Čítajte viac
Všetky produkty
Category Image

Nové nástroje pre správu odpadov


Nakladanie s odpadmi a recyklačný priemysel čelí novým výzvam ako sú čím ďalej prísnejšie regulácie, fakturácia podľa hmotnosti a potreba vážiť rôzne druhy odpadov zvlášť. Inteligentné vážne riešenie Tamtron Vám pomôže lepšie na tieto výzvy reagovať a zaistí Vám efektivitu Vášho podnikania.

Naše váhy sú skvelá voľba pre zberné vozidlá a kolesové nakladače. Taktiež zabezpečujeme palubné žeriavové váhy, ako aj mostové váhy s oceľovou a betónovou doskou, ktorá sa používa v odpadových staniciach a čistiarňach odpadových vôd.

S váhami Tamtron možno vážiť počas prepravy a spracovania. Vážna informácia je bezdrôtovo nahraná na Wnexus cloud službu, alebo do existujúceho ERP, alebo cez integráciu do prepravného systému. Vážny informačný manažment Vám umožňuje monitorovať a sledovať rôzne druhy odpadu a optimalizovať zberné trasy podľa množstva odpadu.

Väčšina našich váh sú overiteľné pre obchodné použitie. Ďalej vykonávame overenie, ktoré je dané zákonom.