Category Image

Priekopník vo vážiacich riešeniach


Naše váhy poskytujú presné vážne výsledky - ale to je len začiatok. Moderné vážne systémy Tamtron otvárajú nové možnosti pre ziskové podnikanie. Report dát a analýza Vám pomôže zefektívniť Vaše výrobné procesy, fakturácia bude ľahšia a operácie rýchlejšie.

Vážna informácia je nahraná do klientovho vlastného obchodného riadiaceho systému pomocou integrácie alebo našej Wnexus cloud služby pomocou GPRS. Prenos dát je možný pomocou USB pamäte. Poskytujeme servis a technickú podporu pre všetky naše informačné systémy.

Z bezpečných riešení Tamtron ťažia všetci. Spoľahlivé a presné vážne informácie Vám umožnia rýchlejší tok práce, viac transparentných transakcií a výrazné úspory nákladov.

Wnexus Cloud služba

Náš on-line servis ponúka nástroje pre všestranný vážny informačný manažment, reporting a analýzu.
• Cloud služba je bezpečná a jednoduchá na ovládanie
• Vážne informácie sú automticky prenesené z váhy na server pomocou GPRS
• Jasný a jednoduchý reporting medzi oboma stranami
• Možnosť nastavenia individuálnych užívateľských práv
• Možnosť kombinácie vážnych informácií z viacerých zdrojov: napr. v prístave - informácie z našej váhy pre kontajnery, vysokozdvižných vozíkov a váh pre automobily, ich informácie môžu byť kombinované

Integrácia

Pomocou integrácie môžu byť vážne informácie z váh TAMTRON nahrané priamo do vlastného obchodného riadiaceho systému.
• Bezdrôtový prenos dát do klientovho vlastného ERP, TOS alebo iného systému
• Možnosť viacerých rozhraní, napr. XML
• Možnosť integrácie s palubným PC

IStock - Skladovací riadiaci sytém

Online prístup k skladovým informáciám v reálnom čase s naším vyspelým skladovým riadiacim systémom.
• Ideálne pre správu vnútorného i vonkajšieho skladovania v rôznych pracovných prostrediach
• Riešenie šité na mieru podľa potrieb obchodu zákazníka
• Možnosť integrácie do klientovho obchodného riadiaceho systému
• Aktuálne informácie o rovnováhe skladu a dostupnosti produktov

Softvér

Tamtron váhový systém je prispôsobený potrebám klienta.
• Programy jednoduché na ovládanie
• Napríklad špeciálny softvér pre prevoz odpadu z elektrární
• Odborníci z Tamtronu pomáhajú nájsť najlepšie softvérové riešenie
• Poskytujeme servis a technickú podporu
• Všestranný monitoring a reporting pre transparentné a efektívne pracovné postupy