Váha Tamtron One Power pre nakladače, schválená pre obchodné využitie, umožňuje rýchle a efektívne váženie behom nakládky a prevozu materiálu kolesovým nakladačom.  Vážne informácie nazbierané v pamäti váhy môžu byť vytlačené s každým vážením alebo pre obchodné účely prevedené pomocou USB na cloud službu alebo integráciou priamo do ERP alebo iného systému.

 • Presné vážne výsledky 0,5 – 2%
 • Schválené pre komerčné využitie
 • Tri režimy váženia pre rôzne aplikácie
 • Informácie o vážení môžu byť prevedené do cloudovej služby alebo prostredíctvom integrácie do ERP alebo iného systému

Váženie materiálu počas bežnej prevádzky kolesového nakladača

Ľahko ovládateľná váha Tamtron One Power pre kolesové nakladače váži materiál behom zdvihu lyžice, čím je práca rýchlejšia a omnoho efektívnejšia. Váha má tri rôzne režimy váženia:

Jednoducho ovládateľný vážny mód ukladania umožňuje sledovanie množstva presunutého materiálu pri triedení rôznych druhov materiálu.  Memo (pamäťový) vážny mód môže byť použitý pri nakládke materiálu pre rôznych zákazníkov alebo na rôzne automobily napr. behom jednej smeny.  Rýchly základný vážny režim (quick basic) je užitočný, keď nie je  potreba rozdeľovať informácie o materiáli od ostatných.
Presná váha zvyšuje taktiež bezpečnosť, rovnako tak je možné predísť škodám, ktoré môžu byť spôsobené preťažením a vozidlo môže byť naložené presne bez prekročenia vážnych limitov.  Bezpečnosť je možné zlepšiť taktiež vďaka funkciám, ako sú systém imobilizéra alebo kamery spätného zrkadla pripojeného  k váhe.

 

Správa vážnych informácií

Vážne informácie uložené do pamäte váhy môžu byť vytlačené s každým vážnym lístkom alebo prenesené pre obchodné účely cez USB, službou cloud alebo integrovaný priamo do ERP alebo iného systému.
Vďaka obojsmernému prenosu dát môžu byť objednávky prenesené priamo do váhy a potvrdené ako dokončené zaslané späť, čím možno vykonávať fakturáciu bezprostredne po vážení. Optimalizácia nákladky a údajov týkajúcich sa naložených množstiev materiálu a doplňujúcich vážnych informácií robí podnikanie efektívnejšie a prináša transparentnosť procesov a tým sa stáva nástrojom pre optimálnu ziskovosť. Na základe týchto informácií  pracovné procesy sú plynulejšie a efektívnejšie a reporting medzi spolupracujúcimi partnermi sa stáva ľahším.

 

 

Modely

Všetky modely nakladačovej váhy One Power  ukladajú vážne informácie ako sú napr. zákazníci a materiály,  do svojej pamäti a sú uložené do pamäti váhy.   Základné modely One Power 100 a One Power 200 nedisponujú elektronickým prenosom dát ale môžu byť kedykoľvek ľahko aktualizované na pokročilejšie One Power modely.

 

ONE POWER 100

 •  Dve hlavné pamäte pre ukladanie informácií

ONE POWER 200

 • Osem hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • 10 000 príjemok v pamäti

ONE POWER 300 USB

 • 12 hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • Prenos informácií pomocou USB pamäti

ONE Power 300i

 • 12 hlavných pamätí
 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Prenos internetových informácií

Power PC Software

 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Integrácia do riadiaceho systému ERP a logistiky