V prípade preťaženia  alebo keď náklad uviazne, prístroj na ochranu proti preťaženiu zastaví zdvih a tak predíde nehode.  Prístroj má pamäť, ktorú je možné použiť k sledovaniu celkového zaťaženia žeriavu.

  • Môže byť inštalovaný do nových strojov a taktiež do strojov už používaných
  • Jednoduché nasadenie
  • Jednoduchá kalibrácia

 

Tamtron OPU ochranná jednotka proti preťaženiu zaisťuje bezpečné zdvíhanie

Jednotka ochrany proti preťaženiu je indikátorom preťaženia navrhnutým tak, aby užívateľom pomohol predísť poškodeniu zariadenia a zraneniu osôb  a chráni stroj pred poškodením zastavením zdvihu v prípade, že žeriav je preťažený alebo dôjde k uviaznutiu nákladu.  OPU sa obvykle používa pri žeriavoch, kladkostrojoch, výťahov, zdvihákov a prevodov . OPU sa môže taktiež použiť  pre reguláciu stability:  bráni stroju v páde v dôsledku jeho nevyváženosti.

Tamtron OPU umožňuje presný a spoľahlivý dohľad nad preťažením i v tých najnáročnejších podmienkach.  Automatická diagnostika neustále monitoruje stav káblov a vážne senzory OPU, čím je zaručená spoľahlivá funkcia zariadenia.  OPU ukladá podrobnosti o prípadných incidentoch preťaženia spoločne s dátumom a časom do svojej pamäti, a odtiaľ  je možné tieto informácie jednoducho preniesť do počítača pomocou kábla.  Pomocou funkcie sledovania zaťaženia je možné celkové zaťaženie žeriavu uložiť do pamäti OPU a informácie z akéhokoľvek vybraného časového obdobia môžu byť preskúmané a použité napríklad k určeniu optimálnych servisných intervalov.

Možnosťou je 4-20 m zosilovač signálu, ktorý je k dispozícii pre umožnenie odpočtu signálu PLC.

 

Modely ochranných jednotiek proti preťaženiu

OPU-10

  • Tri nastaviteľné poplašné limity
  • Môže byť použita buď pre zaťaženie z jedného snímača zaťaženia alebo súčtu dvoch snímačov zaťaženia OPU-20
  • Tri nastaviteľné poplašné limity
  • Samostatné ovládanie dvoch snímačov zaťaženia
  • •Súčet dvoch snímačov zaťaženia

Kontaktujte nás

* požadované
Ďakujeme vám za odoslanie