Naše servisné služby v oblasti overenia váh  pomáhajú garantovať, že Vaše váhy vážia s presnosťou a udávajú vážne výsledky, ktoré sú platné pre obchodné účely. Sme oprávnení poskytovať certifikáty zhody v krajinách, kde je overenie dané zo zákona. Ďalej ponúkame v spolupráci s našimi partnermi opakované overovanie.

Naši odborníci môžu vykonávať údržbu a aktualizáciu softwaru pri overovaní váh. Pre klientov pôsobiacich v rovnakej oblasti ponúkame servisné cykli, ktoré šetria náklady.