Naše služby overenia pomáhajú garantovať, že Vaša váha váži s presnosťou a udávajú vážne výsledky, ktoré sú platné pre obchodné zámery. Sme oprávnení poskytovať certifikát overenia v krajinách, kde je overenie dané zo zákona. Ďalej ponúkame v spolupráci s našimi partnermi opakované overovanie.

Naši odborníci môžu vykonávať údržbu a aktualizáciu softvéru pri overovaní váhy. Pre klientov pôsobiacich v rovnakej oblasti ponúkame servisné periodicity, ktoré šetria náklady.