TAMTRON, s.r.o.

Trstínska 9
917 01 Trnava Slovakia
Tel. +421 33 55 14 504
Fax. +421 33 55 14 504
E-mail tamtron@tamtron.sk

Pobočka v Košiciach

TAMTRON, s.r.o., P.O.BOX 3, 040 07 Košice