Vďaka našej širokej servisnej sieti môže byť Váš váhový systém nainštalovaný rýchlo a pripravený na spoľahlivé použitie. Zaškolenie užívateľa našimi odborníkmi Vám pomôže k rýchlemu užívaniu hneď po inštalácii.

Školenie užívateľov je k dispozícii aj pre opravené váhy a vážne informačné systémy. Aj tu ponúkame služby overenia  pre váhy používané na obchodné váženie.