EXPO Lesný lom 2018


expo logo

Srdečne Vás pozývame na 12. Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení

EXPO Lesný lom 2018.

Veľtrh sa uskutoční v dňoch 19. – 21. júna 2018, každý deň od 9.00 do 17.00 hod. v kameňolome Lesný lom, patriaci spoločnosti Kalcit s.r.o., v Brne Líšni.

Veľtrh EXPO Lesný lom

  • je absolútne unikátny veľtrh svojho druhu v Českej republike
  • umiestnený priamo v lome
  • celková výstavná plocha presahuje 40 000 m²,
  • predpokladá sa viac ako 140 vystavovateľov z celej Európy a viac ak 10 000 návštevníkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu.