Produkty


Wybierz typ wagi

One Scalex - Oprogramowanie do wagi samochodowej oparte na chmurze

Oprogramowanie do wagi samochodowej oparte na chmurze dla nowych i istniejących wag samochodowych.

Przeczytaj więcej

WNexus

Zarządzanie danymi dla wag dla ładowarek

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty
Category Image

Pionier w dziedzinie zarządzania danymi z ważeń


Nasze wagi dostarczają dokładnych wyników ważenia - ale to jest tylko punkt wyjścia. Zaawansowane systemy zarządzania danymi z wag TAMTRON otwierają nowe możliwości do uzyskania bardziej dochodowego biznesu. Raportowanie i analizowanie danych pomaga uczynić proces bardziej wydajnym, fakturowanie łatwiejszym, a operacje szybszymi.

Wszechstronne informacje z ważeń mogą być wysłane do systemu zarządzania przedsiębiorstwem klienta poprzez integrację lub łatwą w obsłudze usługę WNexus wykorzystującą transmisję danych GPRS. Korzystanie z pamięci USB do transferu danych jest również możliwe. Zapewniamy serwis i wsparcie techniczne dla wszystkich naszych systemów zarządzania danymi.

Bezpieczne rozwiązania TAMTRON dają korzyści wszystkim uczestnikom procesu. Rzetelne i dokładne dane z wag dają korzyści w postaci przyspieszenia cyklu produkcji, bardziej przejrzystych transakcji oraz znacznych oszczędności.

Usługa Wnexus

Nasz serwis internetowy oferuje wszechstronne narzędzia do zarządzania danymi z wag, raportowania i analizowania.
• Bezpieczna i łatwa w obsłudze usługa w chmurze
• Dane o ważeniach są automatycznie przesyłane z wagi do serwera za pomocą GPRS.
• Przejrzyste i proste raportowanie pomiędzy stronami
• Opcja ustawienia indywidualnych uprawnień użytkownika
• Opcjonalne połączenie informacji z wielu źródeł ważenia, na przykład w środowisku portowym, informacje z naszych wag na wozach kontenerowych, wozach bramowych oraz wag samochodowych mogą być łączone.

Integracja

Dzięki integracji informacje z ważeń mogą być przesłane z wag Tamtron do systemu zarządzania przedsiębiorstwem klienta.
• Bezprzewodowy transfer danych do ERP, TOS lub innego systemu klienta.
• Wiele opcji interfejsu, na przykład XML
• Opcja integracji z komputerem pokładowym

System Zarządzania Zasobami iStock

Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o zasobach z naszym zaawansowanym systemem zarządzania zasobami.
• Idealny do zarządzania zarówno wewnętrznymi jaki i zewnętrznymi magazynami w różnych środowiskach pracy
• Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
• Integracja z systemem zarządzania przedsiębiorstwem klienta jako opcja
• Informacje w czasie rzeczywistym o saldzie i dostępności produktów

Oprogramowanie

Oprogramowanie wagowe Tamtron dostosowane do potrzeb klientów.
• Łatwe w obsłudze oprogramowanie
• Dedykowane oprogramowanie na przykład dla stacji przeładunku odpadów i elektrowni
• Eksperci Tamtron pomagają znaleźć najbardziej odpowiednie oprogramowanie
• Zapewniamy serwis i wsparcie techniczne
• Wszechstronny monitoring i raportowanie dla bardziej przejrzystego i efektywnego cyklu produkcji