Category Image

Wagi dźwigowe, wspierające produkcje


Tamtron zna potrzeby ważenia w produkcji i przetwórstwie. Nasze wagi dźwigowe są zaprojektowane tak, aby pasowały do trudnych warunków przemysłowych, a my jesteśmy w stanie zaprojektować cały system ważenia, biorąc pod uwagę różne etapy procesu.

Wagi dźwigowe – precyzja i kontrola

Dane zebrane przez systemy zarządzania danymi z ważeń mogą być zaimplementowane do działalności klienta. Pomaga to uczynić kontrolę produkcji dokładną a procesy szybszymi i bardziej efektywnymi. Aktualne dane o ważeniach są również przydatne w kontroli jakości i śledzeniu awaryjności.

Nie tylko produkcja

Poza procesami produkcyjnymi, Tamtron oferuje wagi dźwigowe także dla transportu i magazynowania. Nasze wagi dźwigowe zatwierdzone są do użytku komercyjnego, a ważenie transportów morskich zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS jest proste dzięki wagom samochodowym Tamtron.

Korzystanie z wiarygodnych danych z ważeń sprzyja bezpieczeństwu oraz wydajności i ostatecznie prowadzi do bardziej dochodowego biznesu.

Jeżeli masz do nas jakieś pytania i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, do czego zdolne są nasze wagi dźwigowe, skontaktuj się z nami. Po szczegółowej rozmowie ustalimy, które z naszych rozwiązać wagowych jest dla Ciebie idealne.

Produkty


Wybierz typ wagi

Elektroniczna zawieszana waga hakowa Tamtron PCS

Lekka waga hakowa do maksymalnych obciążeń nie przekraczających 10,000 kg, zatwierdzona do rozliczeń handlowych

Przeczytaj więcej

Kolejowy System Ważący Tamtron Trapper

Zatwierdzony do rozliczeń handlowych system ważenia składów i wagonów, zarówno statycznego jak i dynamicznego.

Przeczytaj więcej

Najazdowa waga samochodowa Tamtron Scalex 1001

Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, waga na betonowym fundamencie do użytkowania w cięzkich warunkach, waży pojazdy z doskonałą dokładnością.

Przeczytaj więcej

Ogranicznik przeciążenia Tamtron OPU

Urządzenie zatrzymuje podnoszenie gdy urządzenie dźwigowe jest przeciążone lub gdy ładunek się zablokuje

Przeczytaj więcej

PODWIESZANA WAGA HAKOWA TAMTRON SCS+

Cięższa waga hakowa do ważenia ładunków w zakresach pomiarowych 3,200 kg do 50 000 kg. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych

Przeczytaj więcej

Przetworniki tensometryczne

Przetworniki tensmoetryczne do specyficznych potrzeb

Przeczytaj więcej

System ważący Tamtron Scalex RDW

Ważenie kół, osi, wózków jak również rozkładu obciążeń na wózku

Przeczytaj więcej

System ważący Tamtron Silverpoint+

Do monitorowania ruchu kolejowego i kontroli przeciążenia, system waży pociągi i wagony w ruchu

Przeczytaj więcej

Szekla Dynamometryczna Tamtron SHS-BT

Używana do pomiarów siły, testów i kalibracji, szekla dynamometryczna jest dostępna w zakresie pomiarowym od 20 do 120 ton

Przeczytaj więcej

Waga do ładowarki kołowej Tamtron Power

Waga magazynowa do ładowarki kołowej Tamtron Power

Przeczytaj więcej

Waga do Wozu kontenerowego Tamtron Power

Waży dokładnie kontenery i spełnia wymagania konwencji SOLAS, bez spowalniania procesów w terminalach kontenerowych

Przeczytaj więcej

Waga hakowa BCS

Dokładna waga hakowa dostępna w zakresach pomairowych od 500 kg do 200,000 kg

Przeczytaj więcej

Waga Power do przeładunku materiałów

Efektywne ważenie materiałów podczas ich przeładunku. Dane z ważeń mogą być przenoszone w różny sposób do dalszego wykorzystania przez klienta

Przeczytaj więcej

Waga samochodowa Tamtron Scalex 1000P

Optymalny wybór, gdy potrzebna jest przenośna waga samochodowa. Może być instalowana bezpośrednio na twardym podłożu. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych.

Przeczytaj więcej

Waga Tamtron Power do przeładunku kłód

Ważenie drewna w ruchu. Dane z ważeń mogą być przenoszone w różny sposób do dalszego wykorzystania przez klienta

Przeczytaj więcej

Waga taśmociągowa stacjonarna

Waga taśmociągowa zaprojektowana do profesjononalnego użytku, w pełni uniwersalna - łatwa do przenoszenia

Przeczytaj więcej

Wagi osiowe Tamtron Scalex DW600

Najazdowa waga osiowa Tamtron Scalex DW600

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty