Produkty


Wybierz typ wagi

Najazdowa waga samochodowa Tamtron Scalex 1001

Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, waga na betonowym fundamencie do użytkowania w cięzkich warunkach, waży pojazdy z doskonałą dokładnością.

Przeczytaj więcej

Waga do ładowarki kołowej Tamtron Power

Waga magazynowa do ładowarki kołowej Tamtron Power

Przeczytaj więcej

Waga hakowa Tamtron ANV zabudowana na żurawiu mobilnym

Waży odpady i materiały do recyklingu podczas opróżniania pojemników na odpady, zatwierdzona do rozliczeń handlowych

Przeczytaj więcej

Waga Power do przeładunku materiałów

Efektywne ważenie materiałów podczas ich przeładunku. Dane z ważeń mogą być przenoszone w różny sposób do dalszego wykorzystania przez klienta

Przeczytaj więcej

Waga samochodowa Tamtron Scalex 1000P

Optymalny wybór, gdy potrzebna jest przenośna waga samochodowa. Może być instalowana bezpośrednio na twardym podłożu. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych.

Przeczytaj więcej

Wagi osiowe Tamtron Scalex DW600

Najazdowa waga osiowa Tamtron Scalex DW600

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty
Category Image

Nowe narzędzia dla gospodarki odpadami


Sektor gospodarki odpadami i recyklingu stoi przed nowymi wyzwaniami jakie stawiają coraz bardziej restrykcyjne przepisy, coraz bardziej popularne rozliczanie według masy rzeczywistej odbieranych odpadów oraz rosnąca potrzeba ważenia różnych rodzajów odpadów oddzielnie. Inteligentne rozwiązania ważące TAMTRON pomagają odpowiedzieć na te wyzwania i zapewnić efektywność Państwa biznesu.

Nasze wagi idealnie pasują do pojazdów do zbiórki odpadów i ładowarek kołowych. Oferujemy także pokładowe wagi dźwigowe wbudowane w konstrukcję żurawi samochodowych, a także wagi samochodowe stalowe lub betonowe stosowane w stacjach przeładunku odpadów, wysypiskach i spalarniach.

Z wagami TAMTRON ładunki są łatwe do ważenia w trakcie transportu i przetwarzania, a informacje o masie są bezprzewodowo przesyłane do naszej usługi WNexus lub poprzez integrację do istniejącego systemu ERP i/lub systemu zarządzającego transportem. Zarządzanie danymi z wag umożliwia monitorowanie i śledzenie różnych rodzajów odpadów oraz optymalizację tras zbiórki poprzez znaną ilość odpadów.

Większość naszych wag jest zatwierdzona do użytku komercyjnego. Świadczymy również usługi legalizacji ponownych wymaganych przez prawo.