Produkty


Wybierz typ wagi

Najazdowa waga samochodowa Tamtron Scalex 1001

Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, waga na betonowym fundamencie do użytkowania w cięzkich warunkach, waży pojazdy z doskonałą dokładnością.

Przeczytaj więcej

Waga do ładowarki kołowej Tamtron One Power

Waga magazynowa do ładowarki kołowej Tamtron One Power

Przeczytaj więcej

Waga hakowa Tamtron ANV zabudowana na żurawiu mobilnym

Waży odpady i materiały do recyklingu podczas opróżniania pojemników na odpady, zatwierdzona do rozliczeń handlowych

Przeczytaj więcej

Waga One Power do przeładunku materiałów

Efektywne ważenie materiałów podczas ich przeładunku. Dane z ważeń mogą być przenoszone w różny sposób do dalszego wykorzystania przez klienta

Przeczytaj więcej

Waga samochodowa Tamtron Scalex 1000P

Optymalny wybór, gdy potrzebna jest przenośna waga samochodowa. Może być instalowana bezpośrednio na twardym podłożu. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych.

Przeczytaj więcej

Wagi osiowe Tamtron Scalex DW600

Najazdowa waga osiowa Tamtron Scalex DW600

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty
Category Image

WAGI DO GOSPODARKI ODPADAMI I SUROWCAMI WTÓRNYMI


Oferujemy wagi przystosowane do gospodarki odpadami i recyklingu surowców wtórnych. Proponujemy systemy ważące zamontowane na wozach transportujących odpadki oraz zainstalowane w sortowniach czy zakładach utylizacji.

Branża zajmująca się odpadami mierzy się z nowymi wyzwaniami, jakie stawiają coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Równocześnie samorządy coraz częściej decydują się na wprowadzanie nowych rozliczeń opartych na opłatach za ilość odpadów czy nagrody za skuteczny recykling. Przedsiębiorstwa, które zajmują się gospodarką odpadami muszą dostosować się do nowych wymagań. Nasze wagi pomagają sprostać tym wyzwaniom.

Proponujemy wagi, które są dostosowane do pojazdów zbierających odpadki i ładowarek kołowych. Nasze wagi wbudowane są w konstrukcję żurawi samochodowych i przekazują informacje o masie śmieci w trakcie opróżniania kontenerów i pojemników. Wyposażone są w system, który zapamiętuje dane z rozróżnieniem na rodzaj surowców wtórnych. W naszym katalogu znajdują się także rozwiązania dostosowane do pracy sortowni i zakładów utylizacji – wagi samochodowe, taśmowe czy platformowe.

Wagi gromadzą informacje z ważeń, które trafiają do systemu zarządzania firmą czy stanowiska kierowania transportem. Oferujemy także nasz system bezprzewodowego przesyłania danych WNexus. Zarządzanie danymi z wag umożliwia monitorowanie i śledzenie przewozów różnych rodzajów odpadów. Pozwala wyznaczyć najkorzystniejsze trasy zbiórki.