Produkty


Wybierz typ wagi

Najazdowa waga samochodowa Tamtron Scalex 1001

Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, waga na betonowym fundamencie do użytkowania w cięzkich warunkach, waży pojazdy z doskonałą dokładnością.

Przeczytaj więcej

Waga do ładowarki kołowej Tamtron Power

Waga magazynowa do ładowarki kołowej Tamtron Power

Przeczytaj więcej

Waga samochodowa Tamtron Scalex 1000P

Optymalny wybór, gdy potrzebna jest przenośna waga samochodowa. Może być instalowana bezpośrednio na twardym podłożu. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych.

Przeczytaj więcej

Waga Tamtron Power do wozidła

Niezależnie od typu maszyny używanej do załadunku, łatwa w użytkowaniu waga zabudowana w wozidle waży dokładnie materiał w fazie załadunku.

Przeczytaj więcej

Wagi osiowe Tamtron Scalex DW600

Najazdowa waga osiowa Tamtron Scalex DW600

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty

Lepsza współpraca z udostępnionymi informacjami


W kopalniach kruszyw, budownictwie i górnictwie odkrywkowym przepływy materiałów są ogromne, a praca jest wymagająca. Gromadzenie i analizowanie dokładnych danych z ważeń jest nieocenione w tworzeniu bardziej wydajnych procesów. Zebrane informacje, począwszy od ładowarki i miejsca załadunku, czynią śledzenie ładunków łatwiejszym, umożliwiają szybsze rozliczanie oraz łatwiejszy do kontrolowania przepływ materiałów.

Dzięki zaawansowanym i łatwym w użyciu wagom TAMTRON, materiały mogą być ważone podczas normalnej pracy. Dane z ważeń są dodane do systemu ERP poprzez integrację lub usługę TAMTRON WNexus za pomocą GPRS. Nasze wagi do ładowarek kołowych mogą odbierać zamówienia bezprzewodowo i dawać powiadomienie, gdy zostaną one zrealizowane.

Tamtron jest wiarygodnym partnerem w przeprowadzaniu prac ziemnych oraz wydobywczych na terenach kopalń odkrywkowych dzięki naszym wagom do wozideł, ładowarek kołowych czy wagom samochodowym zaprojektowanym specjalnie do pracy na budowach oraz dzięki przyjaznym dla użytkownika systemom zarządzania. Usługa WNexus umożliwia łatwe raportowanie między stronami i pomaga w optymalizacji wydajności witryny poprzez śledzenie harmonogramów i ilości materiałów załadowanych.

Wymiana informacji pomiędzy partnerami projektu pogłębia współpracę i sprawia, że biznes staje się przejrzysty i sprawiedliwy dla wszystkich stron.