Produkty


Wybierz typ wagi

Najazdowa waga samochodowa Tamtron Scalex 1001

Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, waga na betonowym fundamencie do użytkowania w cięzkich warunkach, waży pojazdy z doskonałą dokładnością.

Przeczytaj więcej

Waga do ładowarki kołowej Tamtron One Power

Waga magazynowa do ładowarki kołowej Tamtron One Power

Przeczytaj więcej

Waga samochodowa Tamtron Scalex 1000P

Optymalny wybór, gdy potrzebna jest przenośna waga samochodowa. Może być instalowana bezpośrednio na twardym podłożu. Zatwierdzona do rozliczeń handlowych.

Przeczytaj więcej

Waga Tamtron Power do wozidła

Niezależnie od typu maszyny używanej do załadunku, łatwa w użytkowaniu waga zabudowana w wozidle waży dokładnie materiał w fazie załadunku.

Przeczytaj więcej

Wagi osiowe Tamtron Scalex DW600

Najazdowa waga osiowa Tamtron Scalex DW600

Przeczytaj więcej
Sprawdź wszystkie pordukty

Waga taśmowa, waga do cięzarówek i ładowarek


Oferujemy specjalistyczne wagi taśmowe, wagi dla dużych ciężarówek czy potężnych ładowarek łyżkowych. W naszym katalogu znajdują się specjalistyczne wagi przeznaczone dla firm budowlanych i branży wydobywczej.

W kopalniach kruszyw, budownictwie i górnictwie odkrywkowym codziennie transportowane są ogromne masy materiałów, a intensywna praca wymaga sprawnej logistyki i organizacji pracy. Zgodnie z wymaganiami nowoczesnych firm nasze wagi nie tylko precyzyjnie ważą przepływające surowce, ale dostarczają również dokładne dane o skali przewozów.

Nasze wagi taśmociągowe ważą z największą precyzją masy płynące przez przenośniki taśmowe bez zatrzymywania ich pracy. Nasze dokładne wagi taśmowe są w stanie spełniać swoje rolę w największych i najszybszych pracujących taśmociągach np. w kopalniach odkrywkowych. Równocześnie urządzenia gromadzą i analizują dane z ważeń. Przekazane informacje ułatwiają śledzenie ładunków i umożliwiają szybsze rozliczania.

 

TRANSFER DANYCH

Dzięki zaawansowanym i łatwym w użyciu wagom osiowym materiały mogą być ważone bez zatrzymywania ciężarówek. Informacje z ważeń są natychmiast przekazywane do systemu zarządzania firmą ERP poprzez integrację lub usługę Tamtron WNexus wykorzystującą technikę przesyłania danych GPRS. Usługa WNexus umożliwia łatwe raportowanie między kontrahentami oraz pomaga w śledzeniu harmonogramów i ilości załadowanych materiałów.

Nasze wagi do ładowarek kołowych mogą odbierać zamówienia bezprzewodowo, ważyć w trakcie pracy i przekazywać powiadomienia, gdy zostaną one zrealizowane. Tamtron blisko współpracuje z partnerami prowadzącymi intensywne prace ziemne oraz wydobywcze na terenach kopalń odkrywkowych. Stała wymiana informacji pomaga nam ulepszać proponowane rozwiązania i pomagać naszym klientom w prowadzeniu przedsięwzięć.