Zatwierdzona do rozliczeń handlowych, Waga hakowa Tamtron ANV zabudowana na żurawiu mobilnym ułatwia fakturowanie bazujące na masie odbieranych odpadów i materiałów do recyklingu gdyż materiały te mogą być ważone podczas opróżniania podziemnych zbiorników i innych podobnych pojemników.

  • Dokładność do 0,1%
  • Przeznaczona do ważenia handlowego
  • Integracja z komputerem pokładowym i systemami nadrzędnymi
  • Długa żywotność akumulatora : 80 godzin

Łatwe ważenie odpadów i materiałów do recyklingu

Waga hakowa Tamtron ANV zabudowana na żurawiu mobilnym jest obsługiwana przez bezprzewodowy kontroler, dzięki czemu jest łatwa i bezpieczna w użyciu. Zebrane informacje na temat ilości odpadów i materiałów do recyklingu zapisywane są w pamięci kontrolera, skąd mogą być przesyłane bezprzewodowo do dalszej obróbki.

 

Zarządzanie Danymi z Ważeń

Dane z wagi Tamtron ANV, można łatwo i niezawodnie przenieść do innego urządzenia. Dostępne są dwie opcje transmisji danych: Dane ważeń mogą być zapisane w kontrolerze lub mogą być przesłane bezprzewodowo do komputera pojazdu, a następnie poddane dalszej obróbce przez zintegrowane oprogramowanie.

Aktualne dane o ważeniach umożliwiają zaawansowane zarządzanie odpadami i fakturowanie według ich masy a także umożliwiają lepsze planowanie i usprawnienie procesu zbiórki.

  • Możliwość integracji z systemem ERP klienta lub innymi systemami, w celu zapewnienia niezawodnej transmisji danych i dostępu w czasie rzeczywistym do raportów i monitorowania prac
  • Możliwość integracji z komputerem pokładowym
  • Dane z ważeń są również zapisane na kontrolerze, skąd mogą być przeniesione do innych urządzeń, jeśli integracja z systemem ERP nie jest potrzebna

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane
Dziękujemy za zgłoszenie