Ważenie pojazdów będących w ruchu to specyficzne zadanie – wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale i zasobów zapewniających precyzję i dokładność pomiarów. Waga osiowa zapewnia kontrolę masy niezależnie od lokalizacji. Wybierając tę opcję, masz pewność sprawnego przebiegu ważenia pojazdów będących w ruchu oraz kontrolę przeciążenia osi. Co szczególnie ważne odbywa się to w oparciu o technologię gwarantującą wysoką dokładność analizy. Około 2% margines pozwala oszacować dane dotyczące poszczególnych osi, jak również sumaryczną masę całego pojazdu.

Ponadto, informacje generowane automatycznie, zapewniają sprawny proces przekazania ich do odpowiednich komórek. W efekcie wagi osiowe mogą być używane zarówno do celów kontrolnych w trasie, np. do weryfikacji obciążeń drogi, jak i przy wyjeździe z zakładu produkcyjnego do kontroli załadunków.

Swobodzie użycia wag osiowych Tamtron Scalex sprzyja również ułatwiony montaż i szybka instalacja. Automatyzacja procesów, m.in. generowanie alarmów czy przekroczenie wartości granicznej, sprawia, że kontrola nad wagą osiową ograniczona zostaje do minimum.
Wybierając modele Tamtron masz pewność wysokiej jakości sprzętu oraz pełnej obsługi technicznej. Zapewniamy pełne wsparcie przed i posprzedażowe. Gwarantujemy również doradztwo techniczne w przypadku wątpliwości ze strony Klienta. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty lub ustalić warunki zakupu z naszym doradcą.

Wagi osiowe – Zarządzanie danymi z ważeń

Metoda elektronicznej wymiany danych z ważenia i sposób ich wykorzystania są zawsze zaprojektowane zgodnie z potrzebami klienta. Na przykład, interfejs użytkownika wagi osiowej stosowanej na przejściu granicznym może być zaprogramowany tak, aby wywołać alarm, gdy obciążenie osi lub całkowity ciężar przekroczy dopuszczalną wartość graniczną. Wagi osiowe mogą być również podłączane do urządzeń zewnętrznych, takich jak sygnalizacja świetlna, które zadziałają odpowiednio w przypadku wykrycia przeciążenia.

Gdy waga osiowa jest używana przez fabryki lub zakłady, informacje o ważeniach są zazwyczaj przesyłane bezpośrednio do systemu ERP, automatyki przemysłowej lub fakturowania. Przekaz danych może być jedno lub dwukierunkowy, zależnie od wymagań procesu.

Dane z ważeń są przetwarzane przez oparte na systemie Windows oprogramowanie do wag samochodowych Scalex, w wersjach dla różnych zastosowań i środowisk, takich jak ScalexEKO dla gospodarki odpadami i ScalexPRO Energia dla elektrowni. Wszechstronne funkcje raportowania są integralną częścią wszystkich wersji oprogramowania do wag samochodowych Scalex. W naszej odercie znajdziesz również wyspecjalizowane wagi najazdowe.

Kompleksowe rozwiązanie zgodne z potrzebami klienta

Osiowa waga samochodowa jest zawsze dostosowana do potrzeb każdego klienta. Podstawowe rozwiązanie może zawierać dodatkowe elementy, takie jak:

 • szlabany
 • sygnalizacja świetlna
 • podgrzewanie pomostów
 • terminal dla kierowców
 • System identyfikacji kartami
 • Duże monitory
 • funkcja automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
 • funkcja opisu pojazdu
 • system dedykowanej komunikacji telefonicznej
 • bramki dozymetryczne
 • wyposażenie w podzespoły z certyfikatem ATEX

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane
Dziękujemy za zgłoszenie