Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Polsce. Przetwarzamy dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z obowiązującym prawem oraz na podstawie i zgodnie z warunkami współpracy lub ze zgodą klienta. Przede wszystkim gromadzimy dane osobowe od samych użytkowników, gdy subskrybują nasz biuletyn, wypełniają formularze lub rejestrują się na naszej stronie internetowej.

Możliwości kontrolowania

Jeśli użytkownicy nie chcą, abyśmy my lub nasi partnerzy kierowali marketing lub jakiekolwiek treści na podstawie ich zachowania online, mogą temu zapobiec, odrzucając pożądane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Identyfikator mobilny odpowiadający plikowi cookies można zresetować w ustawieniach urządzenia. Poprzez regularne czyszczenie plików cookies lub identyfikatora mobilnego użytkownicy mogą zmieniać identyfikator, na którym opiera się ich profil. Czyszczenie plików cookies nie zatrzymuje całkowicie zbierania danych, po prostu resetuje profil, który opiera się na danych zebranych wcześniej.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki, które można wykorzystać do przechowywania informacji, które udostępniasz. Pliki cookies obejmują anonimowy, numeryczny identyfikator, który pozwala nam identyfikować i liczyć liczbę różnych przeglądarek odwiedzających naszą stronę.

Używanie plików cookies

Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, podczas gdy inne poprawiają funkcjonalność i użyteczność witryny. Na przykład pliki cookies umożliwiają użytkownikom odwiedzanie stron internetowych bez konieczności ponownego wprowadzania ich nazwy użytkownika, hasła i opcji dostosowywania za każdym razem. Niektóre pliki cookies zbierają statystyki dotyczące korzystania z witryny, umożliwiając rozwój witryny oraz czyniąc ją coraz bardziej użyteczną i przyjazną dla użytkownika.

Używamy również plików cookies i podobnych technologii (Google Analytics) do statystycznego monitorowania liczby odwiedzających. Jeśli zaprenumerowałeś nasz biuletyn, możemy zebrać informacje o tym, czy otworzyłeś wiadomości i podjąłeś działania na ich podstawie, na przykład, czy przeszedłeś na stronę.

Nasza strona internetowa może również korzystać z funkcji takich jak przycisk „Lubię to” na Facebooku, którego treść pochodzi bezpośrednio z Facebooka. Facebook, Google, Twitter i inni usługodawcy mogą zbierać informacje o wizytach odwiedzających zgodnie z ich aktualnymi warunkami.

Zmiany w polityce prywatności

Możemy zmienić i zaktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych. W razie potrzeby zaktualizujemy politykę prywatności, która jest dostępna do oglądania na naszej stronie internetowej.