TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach
Sobocińskiego 19a, 40-687 Katowice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000253382, NIP 9542546823, REGON 240330556, BDO 000165372
kapitał zakładowy 2.400.000,00 zł wpłacony w całości
Zarząd: Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu

Katowice, 07.12.2020r.

 

Dot.: dematerializacji akcji TAMTRON S.A.

 

Zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Tadeusz Mytnik

 

 

Katowice, 17.11.2020r.

 

Dot.: dematerializacji akcji TAMTRON S.A.

 

Zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Tadeusz Mytnik

 

 

Katowice, 02.11.2020r.

 

Dot.: dematerializacji akcji TAMTRON S.A.

 

Zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Tadeusz Mytnik

 

 

 

Katowice, 15.10.2020r.

 

Dot.: dematerializacji akcji TAMTRON S.A.

 

Zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Tadeusz Mytnik

 

 

 

Katowice, 28.09.2020r.

 

Dot.: dematerializacji akcji TAMTRON S.A.

 

Zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Tadeusz Mytnik