AKREDYTACJA PCA !!!


Miło nam poinformować, iż TAMTRON S.A. uzyskał akredytację PCA (certyfikat nr AP 190) w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych.

Tamtron S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji, instalacji, naprawie oraz legalizacji i wzorcowaniu wag w oparciu o zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001. Uzyskana akredytacja potwierdza ciągły rozwój firmy, wprowadzanie nowych i udoskonalanie posiadanych produktów oraz usług.

Posiadane doświadczenie oraz wysoce wykwalifikowana kadra pozwala na wykonywanie wzorcowania jak najwyższej jakości w naszym laboratorium oraz na terenie całej Polski przy użyciu własnych wzorców masy.

Oferujemy wykonanie wzorcowania wag wszystkich producentów z możliwością wykonania przeglądu i legalizacji wag.

Serdecznie zapraszamy.

 

We are pleased to inform you that TAMTRON S.A. obtained PCA accreditation (certificate No. AP 190) in the field of calibration of non-automatic weighing instruments.

Tamtron S.A. has many years of experience in production, installation, repair as well as legalization and calibration of scales based on integrated Quality Management Systems ISO 9001: 2015 and OHSAS 18001. Accreditation confirms the continuous development of the company, introduction of new products and improvement of possessed products and services.

Our experience and highly qualified staff allow us to perform the highest quality calibration in our laboratory and throughout Poland using our own mass standards.

We offer calibration of scales manufactured by any producer with the possibility of servicing and verification.

You’re welcome.