Product Category: Satamat | Tamtron

Tuotteet


Valitse vaakatyyppi

Tamtron One Power -konttikurottajavaaka

Punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä.

Lue lisää

Tamtron One Power -materiaalikonevaaka

Tyyppihyväksytty vaaka punnitsee ja tallentaa käsiteltyjen materiaalien painot materiaalikohtaisesti.

Lue lisää

Tamtron One Power konttilukkivaaka

Punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä.

Lue lisää

Tamtron One Power pyöräkuormaajavaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty One Power vaaka punnitsee materiaalin nopeasti ja tehokkaasti, kuormauksen ja aineksen siirtelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1000P autovaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty siirrettävä autovaaka on optimaalinen valinta, kun halutaan välttyä vaakaperustan tekemiseltä.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1001 autovaaka

Betoniperustainen erittäin tarkka autovaaka mahdollistaa painoperusteisen laskutuksen ja tavaravirtojen seurannan ja raportoinnin.

Lue lisää

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka soveltuu niin kontrollipunnitukseen, ylikuormavalvontaan kuin liikennevirtojen seurantaankin.

Lue lisää

Trukkivaaka Scalift

Punnitse lasti trukkivaa'alla työskennellessäsi trukilla ja vähennä punnituspisteiden ruuhkaisuutta.

Lue lisää
Katso kaikki tuotteet
Category Image

Turvallisuudesta ja tehokkuudesta tinkimättä


Rahtikonttien tarkka ja luotettava punnitseminen on tärkeä osa turvallista merenkulkua. Tamtronin satamakäyttöön soveltuvat, tyyppihyväksytyt konttilukki-, konttikurottaja- ja siltavaa’at täyttävät uudet SOLAS-määräykset. Pakollinen konttien bruttomassan punnitseminen käy niiden avulla vaivattomasti osana konttien siirtämistä ja purkamista.

Paitsi turvallisuutta, Tamtronin vaa’at lisäävät myös satamatyön tehokkuutta. Kontin paino voidaan yhdistää sen ID-tunnukseen, ja tiedot kulkevat integroidusti sataman omaan ERP-, TOS- tai muuhun järjestelmään.

Punnitustiedon hallintaan voi myös käyttää WNexus-pilvipalvelua, johon on mahdollista tuoda tiedot kaikista sataman Tamtron-vaa’oista. Palvelun avulla punnitustietojen reaaliaikainen seuraaminen on yksinkertaista.

Tamtronin punnitusratkaisut tuovat satamiin läpinäkyvyyttä, mitattavuutta ja turvallisuutta. Samalla ne auttavat noudattamaan alati tarkentuvia säännöksiä hidastamatta sujuvaa työnkulkua.