Product Category: Prosessi- ja valmistava teollisuus | Tamtron

Tuotteet


Valitse vaakatyyppi

Anturit

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt erikoisanturit suunnitellaan ja valmistetaan täsmälleen asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Lue lisää

Tamtron One Power -konttikurottajavaaka

Punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä.

Lue lisää

Tamtron One Power -materiaalikonevaaka

Tyyppihyväksytty vaaka punnitsee ja tallentaa käsiteltyjen materiaalien painot materiaalikohtaisesti.

Lue lisää

Tamtron One Power pyöräkuormaajavaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty One Power vaaka punnitsee materiaalin nopeasti ja tehokkaasti, kuormauksen ja aineksen siirtelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron OPU ylikuormasuoja

Ylikuormasuoja keskeyttää laitteen noston ylikuormitustilanteessa tai taakan takertuessa.

Lue lisää

Tamtron PCS koukkuvaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty koukkuvaaka alle 10 000 kilon punnituksiin.

Lue lisää

Tamtron Power puukurottajavaaka

Punnitsee puutavaran liikkeessä ja tallentaa punnitustiedon puukurottajalla työskentelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1000P autovaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty siirrettävä autovaaka on optimaalinen valinta, kun halutaan välttyä vaakaperustan tekemiseltä.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1001 autovaaka

Betoniperustainen erittäin tarkka autovaaka mahdollistaa painoperusteisen laskutuksen ja tavaravirtojen seurannan ja raportoinnin.

Lue lisää

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka soveltuu niin kontrollipunnitukseen, ylikuormavalvontaan kuin liikennevirtojen seurantaankin.

Lue lisää

Tamtron Scalex RDW punnitusjärjestelmä

Järjestelmä mittaa vaunujen, pyörien, akselien ja telien painot, niiden kuormitukset ja painojakauman, sekä telien tasapainon.

Lue lisää

Tamtron SCS+ koukkuvaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty koukkuvaaka alle 3 200 kilon punnitustarpeista 50 000 kilon punnitustarpeisiin asti.

Lue lisää

Tamtron Silverpoint+ kontrollipunnitusjärjestelmä

Raideliikenteen valvontaan ja ylipainokontrolliin. Mittaa junien ja vaunujen painot niiden ollessa liikkeessä.

Lue lisää

Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty järjestelmä paikallaan tai liikkeessä tapahtuvaan junien ja junavaunujen punnitukseen.

Lue lisää

Trukkivaaka Scalift

Punnitse lasti trukkivaa'alla työskennellessäsi trukilla ja vähennä punnituspisteiden ruuhkaisuutta.

Lue lisää
Katso kaikki tuotteet

Punnitusratkaisut tuotannon eri vaiheisiin


Tamtron tuntee sekä prosessi- että valmistavan teollisuuden punnitustarpeet. Vakiotuotteemme soveltuvat teollisuuden vaativiin olosuhteisiin, ja tarvittaessa suunnittelemme kokonaisia punnitusjärjestelmiä eri työvaiheet huomioon ottaen.

Asiakas pystyy halutessaan hyödyntämään punnitusjärjestelmän keräämää tietoa omassa liiketoiminnassaan. Tieto mahdollistaa muun muassa tuotannonohjauksen tarkan hallinnan ja prosessien tehostamisen. Ajantasainen punnitustieto on hyödyllistä myös laadunhallinnan ja virheiden paikantamisen kannalta.

Tuotantovaiheen vaakojen lisäksi Tamtron tarjoaa punnitusratkaisut kuljetukseen ja varastointiin. Nosturivaakamme ovat kaupalliseen käyttöön tyyppihyväksyttyjä, ja siltavaakojemme avulla merirahti on helppo punnita SOLAS-säädösten mukaisesti.

Luotettavan punnitustiedon hyödyntäminen edesauttaa turvallisuutta sekä tehokkuutta ja sitä kautta menestyksekkäämpää liiketoimintaa.

Lataa esite