Product Category: Maanrakennus ja kaivokset | Tamtron

Tuotteet


Valitse vaakatyyppi

SCALEX DUMPER – SIIRRETTÄVÄ AKSELIVAAKA LOUHEENSIIRTOAUTOILLE

Kompakti ja siirrettävä ratkaisu raskaiden punnitusten tekemiseen. Kalibroi kaivosajoneuvosi oma punnitusjärjestelmä tarkasti ja helposti.

Lue lisää

Tamtron One Power pyöräkuormaajavaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty One Power vaaka punnitsee materiaalin nopeasti ja tehokkaasti, kuormauksen ja aineksen siirtelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron Power dumpperivaaka

Dumpperivaaka punnitsee materiaalin lastausvaiheessa ja mahdollistaa materiaalivirtojen täsmällisen seurannan ja jäljitettävyyden.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1000P autovaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty siirrettävä autovaaka on optimaalinen valinta, kun halutaan välttyä vaakaperustan tekemiseltä.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1001 autovaaka

Betoniperustainen erittäin tarkka autovaaka mahdollistaa painoperusteisen laskutuksen ja tavaravirtojen seurannan ja raportoinnin.

Lue lisää

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka soveltuu niin kontrollipunnitukseen, ylikuormavalvontaan kuin liikennevirtojen seurantaankin.

Lue lisää
Katso kaikki tuotteet

Jaettu tieto tehostaa yhteistyötä


Maarakennushankkeissa ja kaivoksissa materiaalivirrat ovat suuria ja toiminta vaativaa. Tarkan punnitustiedon kerääminen ja analysointi on kullanarvoista prosessien kehittämisessä entistä tehokkaammiksi yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Kerättävä tieto lastauspaikasta ja lastaajasta lähtien helpottaa seurantaa, nopeuttaa laskuttamista ja sujuvoittaa materiaalivirtojen hallintaa.

Tamtronin edistyneillä ja helppokäyttöisillä vaaoilla lastit voidaan punnita tehokkaasti työnkulun ohessa, ja punnitustieto siirtyy integroidusti laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin tai GPRS-yhteydellä WNexus-pilvipalveluumme. Maansiirtokoneiden vaa’oilla tilausten vastaanottaminen ja kuittaaminen onnistuu langattomasti.

Niin maansiirtolaitteiden vaa’at, työmaakäyttöön räätälöidyt autovaa’at kuin helppokäyttöiset tiedonsiirtopalvelutkin tekevät Tamtronista luotettavan kumppanin kaivos- ja rakennustyömaille. Raportointi työn tilaajien ja tekijöiden välillä on yksinkertaista WNexus-pilvipalvelumme avulla, ja materiaalimäärien ja aikataulujen seuranta mahdollistaa työn tehokkuuden optimoinnin.

Tiedon jakaminen yhteistyökumppaneiden kesken syventää yhteistyötä ja tekee liiketoiminnasta kaikille osapuolille reilua ja läpinäkyvää.