Product Category: Kuljetus ja logistiikka | Tamtron

Tuotteet


Valitse vaakatyyppi

One Bioforest -ajokonevaaka

Punnitse puutavaran ja hallitse punnitustietoja ajokoneella työskentelyn ohessa.

Lue lisää

One Scalex - Pilvipohjainen autovaakaohjelmisto

Pilvipohjainen autovaakaohjelmisto kaikkiin autovaakoihin.

Lue lisää

One Timber -puutavaranosturivaaka

Kuormaa tarkasti ja punnitse työskennellessäsi One Timber -vaa'alla.

Lue lisää

SCALEX DUMPER – SIIRRETTÄVÄ AKSELIVAAKA LOUHEENSIIRTOAUTOILLE

Kompakti ja siirrettävä ratkaisu raskaiden punnitusten tekemiseen. Kalibroi kaivosajoneuvosi oma punnitusjärjestelmä tarkasti ja helposti.

Lue lisää

Tamtron ANV jäteautovaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty vaaka punnitsee jäte- ja kierrätysmateriaalin säiliöiden tyhjennyksen ohessa.

Lue lisää

Tamtron One Power -konttikurottajavaaka

Punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä.

Lue lisää

Tamtron One Power -materiaalikonevaaka

Tyyppihyväksytty vaaka punnitsee ja tallentaa käsiteltyjen materiaalien painot materiaalikohtaisesti.

Lue lisää

Tamtron One Power konttilukkivaaka

Punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä.

Lue lisää

Tamtron One Power puukurottajavaaka

Punnitsee puutavaran liikkeessä ja tallentaa punnitustiedon puukurottajalla työskentelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron One Power pyöräkuormaajavaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty One Power vaaka punnitsee materiaalin nopeasti ja tehokkaasti, kuormauksen ja aineksen siirtelyn ohessa.

Lue lisää

Tamtron Power dumpperivaaka

Dumpperivaaka punnitsee materiaalin lastausvaiheessa ja mahdollistaa materiaalivirtojen täsmällisen seurannan ja jäljitettävyyden.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1000P autovaaka

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty siirrettävä autovaaka on optimaalinen valinta, kun halutaan välttyä vaakaperustan tekemiseltä.

Lue lisää

Tamtron Scalex 1001 autovaaka

Betoniperustainen erittäin tarkka autovaaka mahdollistaa painoperusteisen laskutuksen ja tavaravirtojen seurannan ja raportoinnin.

Lue lisää

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka

Tamtron Scalex DW600 akselivaaka soveltuu niin kontrollipunnitukseen, ylikuormavalvontaan kuin liikennevirtojen seurantaankin.

Lue lisää

Tamtron Scalex RDW punnitusjärjestelmä

Järjestelmä mittaa vaunujen, pyörien, akselien ja telien painot, niiden kuormitukset ja painojakauman, sekä telien tasapainon.

Lue lisää

Tamtron Scalex Wild pyörävoimien mittaus- ja punnitusjärjestelmä

Havaitsee junan pyöriin syntyneet lovet sekä materiaalivioista tai teräksen väsymisestä aiheutuneet palojen puuttumiset.

Lue lisää

Tamtron Silverpoint+ kontrollipunnitusjärjestelmä

Raideliikenteen valvontaan ja ylipainokontrolliin. Mittaa junien ja vaunujen painot niiden ollessa liikkeessä.

Lue lisää

Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty järjestelmä paikallaan tai liikkeessä tapahtuvaan junien ja junavaunujen punnitukseen.

Lue lisää

Trukkivaaka Scalift

Punnitse lasti trukkivaa'alla työskennellessäsi trukilla ja vähennä punnituspisteiden ruuhkaisuutta.

Lue lisää
Katso kaikki tuotteet

Kuljetusalan kokemusta


Oli vuodenaika, lämpötila ja sää millainen hyvänsä, tavara liikkuu ja sitä punnitaan jatkuvasti. Tamtronin vaa’at auto- ja junaliikenteeseen soveltuvat sekä kaupallisiin että kontrollipunnituksiin.

Kokoamme yhdessä asiakkaan kanssa vaativaakin toimintaa tukevan kokonaisuuden, jota voi tarvittaessa täydentää esimerkiksi kulunohjauksella ja ajoneuvot tunnistavilla kamerajärjestelmillä. Kaikki ratkaisumme ovat edistyneitä, ja ne on suunniteltu toimimaan luotettavasti pitkälle tulevaisuuteen.

Ennen kaikkea Tamtronin punnitusratkaisut tuottavat tarkkaa ja varmennettua tietoa, johon kaikki kuljetus- ja logistiikkaketjun osapuolet voivat luottaa. Helppokäyttöiset punnitusohjelmistot mahdollistavat punnitustietojen reaaliaikaisen seuraamisen ja analysoinnin. Tamtron toimittaa sekä autovaa’at että niiden ohjelmistot räätälöityinä esimerkiksi jäteasemien ja energialaitosten toimialakohtaisiin tarpeisiin.

Raideliikenteen käyttöön tarjoamme vaunukohtaisia punnitusratkaisuja sekä paikallaan että liikkeessä punnitsemiseen, ratkaisuja kokonaisten junien paikallaan punnitsemiseen sekä lovipyörien tunnistusjärjestelmiä. Myös yksittäisten pyörien, akselien ja telien punnitseminen on mahdollista. Tamtronin järjestelmät auttavat ylikuormitusten ja väärinlastausten estämisessä sekä kalusto- ja raidevaurioiden tunnistamisessa ja välttämisessä.

Tarkoilla mittaustuloksilla lisätään turvallisuutta, saavutetaan kustannussäästöjä ja vahvistetaan kaikkien toimijoiden välistä luottamusta.