Tamtron One Power -materiaalikonevaaka | Tamtron

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty materiaalikonevaaka punnitsee liikuteltavat materiaalit täsmällisesti työnteon lomassa ja mahdollistaa materiaalivirtojen reaaliaikaisen seurannan ja kokonaishallinnan.

Tamtron Power -materiaalikonevaa’an avulla materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti. Vaa’asta punnitustiedot voidaan siirtää reaaliaikaisesti esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa materiaalivirtojen tehokkaan hallinnan.

Helppokäyttöinen vaaka on suunniteltu nopearytmiseen materiaalinkäsittelyyn ja sitä voidaan käyttää erilaisten nostotyökalujen kanssa. Koska Power-materiaalikonevaaka on tyyppihyväksytty, on laskutus punnitustuloksen perusteella mahdollista. Vaa’an ansiosta eri materiaalit voidaan punnita helposti myös ulottuvuutta vaativissa olosuhteissa, kuten satamissa ja terminaaleissa, kierrätyspisteissä sekä puunkäsittelylaitoksissa. Tamtron Power -materiaalikonevaaka soveltuu myös puutavaran tuoretiheyden määrittämiseen, sillä siinä on erillinen toiminto upotuspunnitusta varten.

 • Tarkka punnitustulos, 1–2 %
 • Kaupalliseen käyttöön hyväksytty
 • Toiminto myös upotuspunnitukseen
 • Punnitustieto mahdollista siirtää pilvipalveluun tai integraation välityksellä toiminnanohjaus- tai muuhun järjestelmään

Punnitustiedon hallinta

Tamtron One Power -materiaalikonevaa’an tuottamat tiedot käsitellyistä materiaalimääristä voidaan siirtää helposti ja luotettavasti liiketoiminnan hyödynnettäväksi, jolloin liikuteltavista volyymeistä pysytään ajan tasalla reaaliaikaisesti. Materiaalivirtojen kokonaisuudenhallinta tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa toimintojen ja aikataulujen optimoinnin.

 • Integroitavissa toiminnanohjaus- ja muihin järjestelmiin, jolloin tiedonsiirto on luotettavaa sekä raportointi ja seuranta mahdollista reaaliaikaisesti
 • Yhdistettävissä punnitustiedon hallinnan mahdollistavaan pilvipalveluun, jossa tiedot ovat helposti ja luotettavasti hyödynnettävissä reaaliaikaisesti
 • Voidaan yhdistää materiaalinkäsittelykoneen PC-pohjaiseen ajoneuvotietokoneeseen
 • Kaikista Tamtron-vaaoista, kuten materiaalikone- sekä perinteistä ajoneuvosiltavaaoista kertyvää punnitustietoa on mahdollista hallita samassa punnitustiedon hallintajärjestelmässä

 

Vaakamallit

Tamtron One Power -materiaalikonevaaka on saatavilla edistyksellisellä One Power-vaakainstrumentilla varustettuna tai ajoneuvotietokoneeseen integroitavana PC-ohjelmisoversiona.

PC ohjelmisto

 • Talletustilaa 10 000:lle tiedolle
 • Integraatio toiminnanohjaus- ja logistiikanhallintajärjestelmiin
 • Yhteensopiva Windows käyttöjärjestelmän kanssa

One Power 300i

 • 8–12 päämuistipaikkaa eri materiaaleille ja muille punnitukseen liittyville tiedoille.
 • Internet-tiedonsiirto
 • 10 000 muistipaikkaa

Tamtron One Power -materiaalikonevaaka on saatavilla myös ilman tiedonsiirtomahdollisuutta.

Ota yhteyttä

* pakollinen
Kiitos yhteydenotosta