Tablettivaa`alla voidaan parhaimmillaan korvata ohjaamossa kolme näyttöä yhdellä. Tämä parantaa näkyvyyttä ulos ja helpottaa kuljettajan työskentelyä, kun huomiokyky ei hajaudu useiden näyttöjen tarkkailuun. Kehittyneimmissä ratkaisuissa samalla laitteella toimii toiminnanohjausjärjestelmä, vaakaohjelmisto ja peruutuskamera. Power PC -vaakaohjelmisto on mahdollista myös integroida kommunikoimaan ERP-järjestelmän kanssa, jolloin tilausten käsittely automatisoituu ja vähentää manuaalisia vaiheita, parantaen siten tehokkuutta ja vähentäen inhimillisten näppäily ja kirjausvirheiden mahdollisuutta.

Kuormaajissa useat näytöt rajoittavat kuljettajan näkyvyyttä, lisäävät työvaiheita ja huonontavat ergonomiaa. Ongelmana on, että kuljettaja joutuu tarkkailemaan useaa eri instrumenttia hytissään. Samalla tarkkaavaisuus hajautuu häiriten kuljettajan keskittymistä työhönsä. Rudus selvitti mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta ja kuljettajan ergonomiaa minimoimalla näyttöjen määrän ohjaamossa. Rudus päätyi kokonaisvaltaista toimittajaa valitessaan Tamtron Power PC-tablet -vaakaratkaisuun, joka mahdollisti tavoitteiden saavuttamisen sekä integraation toiminnanohjausjärjestelmään.

”Ennen vanhaanhan meillä oli täällä koneen hytissä ihan perusvaaka, peruutuskameran oma näyttö, ja sitten tuo PC. Nyt meillä on nämä kaikki kolme asiaa tuotu tuohon PC:n näytölle. Se tekee sen, että ne on kaikki hyvin nähtävissä, käden ulottuvilla ja täällä hytissä on paljon enemmän tilaa – ja näkyvyyttä tuonne ulos.” toteaa Mikko Vierikka Maanrakennus Siveniuksesta.