Různá průmyslová odvětví po celém světě využívají produkty Tamtron. Naši zákazníci především oceňují přesné vážní výsledky,spolehlivý provoz v náročných podmínkách a informační řídící systémy jednoduché na ovládání. Dlouhodobost a spolehlivost produktů Tamtron je prokázána certifikátem kvality podle ISO 9001:2015.

Produkty


Vyberte typ Váhy

Vybrat odvětví

Jeřábová váha PCS

Lehká jeřábová váha s vážní kapacitou do 10 000 kg, schválená i pro obchodní použití.

Čtěte víc

Kamery MOTEC

Kamerové systémy MOTEC

Čtěte víc

Kontrolní vážní systém Tamtron Silverpoint+

Pro monitorování železničního provozu a kontrolu přetížení. Tento systém váží hmotnost vlaků a vagonů za pohybu (za jízdy)

Čtěte víc

Nakladačová Váha ONE (POWER)

Váží materiál rychle a efektivně během nakládky a převozu materiálu.

Čtěte víc

Nápravová váha Tamtron Scalex DW600

Váha pro kontrolní vážení vozidel za jízdy. Je vhodná i pro kontrolu přetížení náprav a monitoring bezpečnosti provozu.

Čtěte víc

ONE SCALEX - Cloudový SW pro silniční váhy

Na cloudovém řešení založený software pro silniční váhy. Vhodný pro nové i existující instalace

Čtěte víc

Palubní jeřábové váhy Tamtron ANV

Váží odpad a recyklační materiály při vyprazdňování odpadních kontejnerů. Je schválena pro obchodní účely.

Čtěte víc

Silniční váha Scalex 1000P

Optimální volba, když je potřeba přenosná silniční váha. Lze ji instalovat přímo na pevnou zem. Schváleno pro komerční použití.

Čtěte víc

Silniční železobetonová váha - SCALEX

Ověřena pro komerční použití, tato váha pro náročné použití s ​​betonovým základem váží vozidla s vynikající přesností.

Čtěte víc

Tamtron Bioforest

Váží dřevo během těžby a předává vážní informace dopravci.

Čtěte víc

Tamtron One Power KNV - Váha pro manipulační stroje

Efektivně váží manipulovaný materiál. Vážní informace mohou být předány různými způsoby pro další zpracování.

Čtěte víc

Tamtron One Power Váha pro kontejnerové jeřáby

Váží kontejnery obchodně a splňuje požadavky SOLAS předpisů bez zpomalení manipulace.

Čtěte víc

Tamtron One Power váha pro kontejnerový manipulátor

Váží kontejnery obchodně a splňuje požadavky SOLAS předpisů bez zpomalení manipulace.

Čtěte víc

Tamtron One Power Váha pro stroje na manipulaci s kulatinou

Váží dřevařský materiál v pohybu. Vážní informace mohou být přeneseny různými způsoby pro obchodní účely.

Čtěte víc

Tamtron OPU ochranná jednotka proti přetížení

Přístroj zastaví zdvih, pokud je jeřáb přetížen, nebo zatížení uvízne

Čtěte víc

Tamtron SCS+ Jeřábová váha

Robustní jeřábová váha pro vážení od 3 200 kg do 50 000 kg, která byla schválena i pro obchodní využití.

Čtěte víc

Tenzometry

Tenzometry pro specifické potřeby vážení

Čtěte víc

Váha Tamtron Power Dumper

Bez ohledu na to, jaký stroj se použije pro nakládání, snadno použitelná váha váží materiál přesně již ve fázi nakládky.

Čtěte víc

Váha Tamtron Scalift pro vysokozdvižné vozíky

Eliminujte zbytečné jízdy a važte svůj náklad ihned při manipulaci vysokozdvižným vozíkem.

Čtěte víc

Vážní kolejový systém Tamtron Scalex RDW

Váží všechny vagóny, jejich celkovou hmotnost, zatížení na kola, nápravy a podvozky a rozložení hmotnosti na podvozky

Čtěte víc

Železniční vážní systém Tamtron Trapper

Systém pro vážení vlaků a vagónů buď staticky v klidu nebo dynamicky za pohybu, který byl schválen pro komerční využití.

Čtěte víc