Produkty


Vyberte typ Váhy

Jeřábová váha PCS

Lehká jeřábová váha s vážní kapacitou do 10 000 kg, schválená i pro obchodní použití.

Čtěte víc

Kontrolní vážní systém Tamtron Silverpoint+

Pro monitorování železničního provozu a kontrolu přetížení. Tento systém váží hmotnost vlaků a vagonů za pohybu (za jízdy)

Čtěte víc

Nakladačová Váha ONE (POWER)

Váží materiál rychle a efektivně během nakládky a převozu materiálu.

Čtěte víc

Nápravová váha Tamtron Scalex DW600

Váha pro kontrolní vážení vozidel za jízdy. Je vhodná i pro kontrolu přetížení náprav a monitoring bezpečnosti provozu.

Čtěte víc

Silniční váha Scalex 1000P

Optimální volba, když je potřeba přenosná silniční váha. Lze ji instalovat přímo na pevnou zem. Schváleno pro komerční použití.

Čtěte víc

Silniční železobetonová váha - SCALEX

Ověřena pro komerční použití, tato váha pro náročné použití s ​​betonovým základem váží vozidla s vynikající přesností.

Čtěte víc

Tamtron One Power KNV - Váha pro manipulační stroje

Efektivně váží manipulovaný materiál. Vážní informace mohou být předány různými způsoby pro další zpracování.

Čtěte víc

Tamtron One Power váha pro kontejnerový manipulátor

Váží kontejnery obchodně a splňuje požadavky SOLAS předpisů bez zpomalení manipulace.

Čtěte víc

Tamtron One Power Váha pro stroje na manipulaci s kulatinou

Váží dřevařský materiál v pohybu. Vážní informace mohou být přeneseny různými způsoby pro obchodní účely.

Čtěte víc

Tamtron OPU ochranná jednotka proti přetížení

Přístroj zastaví zdvih, pokud je jeřáb přetížen, nebo zatížení uvízne

Čtěte víc

Tamtron SCS+ Jeřábová váha

Robustní jeřábová váha pro vážení od 3 200 kg do 50 000 kg, která byla schválena i pro obchodní využití.

Čtěte víc

Tenzometry

Tenzometry pro specifické potřeby vážení

Čtěte víc

Váha Tamtron Scalift pro vysokozdvižné vozíky

Eliminujte zbytečné jízdy a važte svůj náklad ihned při manipulaci vysokozdvižným vozíkem.

Čtěte víc

Vážní kolejový systém Tamtron Scalex RDW

Váží všechny vagóny, jejich celkovou hmotnost, zatížení na kola, nápravy a podvozky a rozložení hmotnosti na podvozky

Čtěte víc

Železniční vážní systém Tamtron Trapper

Systém pro vážení vlaků a vagónů buď staticky v klidu nebo dynamicky za pohybu, který byl schválen pro komerční využití.

Čtěte víc
Všechny produkty

Pro každý krok v procesu


Tamtron rozumí potřebám zpracovatelského a výrobního průmyslu. Naše standarní produkty jsou navrženy tak, aby obstály v těžkých průmyslovýc´h podmínkách, a jsme schopni navrhnout celý vážní systém podle Vašich požadavků, každý krok v procesu je brán v úvahu.

Data, shromážděna vážním informačním systémem mohou být implementována do podnikání zákazníka. To přispívá k přesnější řízení výroby, rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování. Aktuální vážní informace jsou také užitečné při kontrole jakosti a sledování vad.

Navíc k výrobním procesům Tamtron nabízí vážní řešení pro přepravu a skladování. Naše jeřábové váhy jsou kvalifikované pro obchodní použití, a vážení nákladů na moři v souladu se SOLAS předpisy spolu s váhami pro nákladní automobily.

Použití spolehlivých informací o hmotnosti vede k bezpečnějšímu, účinějšímu a v konečném důsledku i více ziskovému podnikání.