Produkty


Vyberte typ Váhy

Kontrolní vážní systém Tamtron Silverpoint+

Pro monitorování železničního provozu a kontrolu přetížení. Tento systém váží hmotnost vlaků a vagonů za pohybu (za jízdy)

Čtěte víc

Nakladačová Váha ONE (POWER)

Váží materiál rychle a efektivně během nakládky a převozu materiálu.

Čtěte víc

Nápravová váha Tamtron Scalex DW600

Váha pro kontrolní vážení vozidel za jízdy. Je vhodná i pro kontrolu přetížení náprav a monitoring bezpečnosti provozu.

Čtěte víc

ONE SCALEX - Cloudový SW pro silniční váhy

Na cloudovém řešení založený software pro silniční váhy. Vhodný pro nové i existující instalace

Čtěte víc

Palubní jeřábové váhy Tamtron ANV

Váží odpad a recyklační materiály při vyprazdňování odpadních kontejnerů. Je schválena pro obchodní účely.

Čtěte víc

Silniční váha Scalex 1000P

Optimální volba, když je potřeba přenosná silniční váha. Lze ji instalovat přímo na pevnou zem. Schváleno pro komerční použití.

Čtěte víc

Silniční železobetonová váha - SCALEX

Ověřena pro komerční použití, tato váha pro náročné použití s ​​betonovým základem váží vozidla s vynikající přesností.

Čtěte víc

Tamtron Bioforest

Váží dřevo během těžby a předává vážní informace dopravci.

Čtěte víc

Tamtron One Power KNV - Váha pro manipulační stroje

Efektivně váží manipulovaný materiál. Vážní informace mohou být předány různými způsoby pro další zpracování.

Čtěte víc

Tamtron One Power Váha pro kontejnerové jeřáby

Váží kontejnery obchodně a splňuje požadavky SOLAS předpisů bez zpomalení manipulace.

Čtěte víc

Tamtron One Power váha pro kontejnerový manipulátor

Váží kontejnery obchodně a splňuje požadavky SOLAS předpisů bez zpomalení manipulace.

Čtěte víc

Tamtron One Power Váha pro stroje na manipulaci s kulatinou

Váží dřevařský materiál v pohybu. Vážní informace mohou být přeneseny různými způsoby pro obchodní účely.

Čtěte víc

Váha Tamtron Power Dumper

Bez ohledu na to, jaký stroj se použije pro nakládání, snadno použitelná váha váží materiál přesně již ve fázi nakládky.

Čtěte víc

Váha Tamtron Scalift pro vysokozdvižné vozíky

Eliminujte zbytečné jízdy a važte svůj náklad ihned při manipulaci vysokozdvižným vozíkem.

Čtěte víc

Vážní kolejový systém Tamtron Scalex RDW

Váží všechny vagóny, jejich celkovou hmotnost, zatížení na kola, nápravy a podvozky a rozložení hmotnosti na podvozky

Čtěte víc

Železniční vážní systém Tamtron Trapper

Systém pro vážení vlaků a vagónů buď staticky v klidu nebo dynamicky za pohybu, který byl schválen pro komerční využití.

Čtěte víc
Všechny produkty

Zkušenosti v Dopravě


Bez ohledu na roční období, teplotu a počasí, přeprava a vážení zboží je kontinuelní. Silniční a kolejové váhy Tamtron lze využít jak pro obchodní tak i kontrolní vážení.

Pro náročné zákazníky lze naším týmem odborníků sestavit integrovaný systém pro zálohování dopravních a logistických funkcí. Váhu a správu vážních informací může být doplněno například automatickým ovládáním a rozpoznáním vozidla. Vážní systémy Tamtron jsou uměleckým dílem, navržené tak, aby spolehlivě sloužily dlouhá léta.

Vážní řešení Tamtron předeším poskytují přesné a ověřené informace, na které se může spolehnout celý řetězec logistiky a dopravy. Software jednoduchý na ovládání umožňuje monitorovat a analyzovat vážní informace v reálném čase. Tamtron poskytuje silniční váhy a k nim software přímo na míru pro specifické potřeby převozu odpadu a elektráren.

Pro železnice Tamtron nabízí jak dynamické tak statické vážní řešení pro vagóny, stacionární vážní řešení pro vlaky, stejně jako vážní řešení pro zatížení kol. S našemi váhami také můžete vážit jednotlivá kola, nápravy a podvozky. Vážní řešení Tamtron pomáhají předcházet přetížení, špatnému naložení, a rozpoznávat a předejít defektům na kolech a vybavení.

Přesné měření zlepšuje bezpečnost, zvyšuje úsporu nákladů a posiluje důvěru mezi obchodními partnery.