Produkty


Vyberte typ Váhy

Nakladačová Váha ONE (POWER)

Váží materiál rychle a efektivně během nakládky a převozu materiálu.

Čtěte víc

Nápravová váha Tamtron Scalex DW600

Váha pro kontrolní vážení vozidel za jízdy. Je vhodná i pro kontrolu přetížení náprav a monitoring bezpečnosti provozu.

Čtěte víc

Silniční váha Scalex 1000P

Optimální volba, když je potřeba přenosná silniční váha. Lze ji instalovat přímo na pevnou zem. Schváleno pro komerční použití.

Čtěte víc

Silniční železobetonová váha - SCALEX

Ověřena pro komerční použití, tato váha pro náročné použití s ​​betonovým základem váží vozidla s vynikající přesností.

Čtěte víc

Váha Tamtron Power Dumper

Bez ohledu na to, jaký stroj se použije pro nakládání, snadno použitelná váha váží materiál přesně již ve fázi nakládky.

Čtěte víc
Všechny produkty

Lepší spolupráce se sdílenou informací


U zemních prací, stavebnictví a hornictví jsou toky materiálu obrovské a práce náročná. Sběr a analýza přesných vážních informací je neocenitelná, výrobní procesy činí více efektivní díky spolupráci. Sesbíraná informace – počínaje od nakladače, nakládací lokaci, činí sledování nakládek jednodušší, fakturaci rychlejší, a materiálový tok lépe kontrolovatelný.

S moderní a lehce ovladatelnými váhami Tamtron, můžou být náklady váženy během normálního provozu. Vážní informace je nahrána do Vašeho ERP systému přes integraci, nebo pomocí Wnexus cloud službou přes GPRS. Naše váhy pro kolové nakladače mohou přijímat objednávky bezdrátově a mohou vysílat upozornění při zpracování.

Sdílení informací mezi partnery projektu prohlubuje spolupráci a činí podnikání transparentní a spravedlivé pro všechny zúčastněné strany.