Váha vyvinutá pro ověřování kvality a řízení toků dřevařského materiálu se schopností přesně a rychle vážit dřevní hmotu v pohybu. Informace o vážení mohou být z váhy přeneseny do závodu k využití v reálném čase.

 • Přesnost na 1–2%
 • Váží vozidla v pohybu během normálního provozu
 • Jednoduchá a rychlá instalace
 • Jednoduchý servis a kalibrace

Pro sledování kvality a množství dřeva

Váha Tamtron Power pro stroje na manipulaci s kulatinou váží dřevní hmotu při zvedání, normálním pohybu a nakládání materiálů.  Váha usnadňuje řízení toku dřevního materiálu a urychluje operace přenosu informací o vážení do ERP a dalších systémů v rámci pil a štěpkovačů dřeva v reálném čase.
S touto váhou je ověřování kvality dřeva snadné; materiály mohou být váženy pod vodou pro měření čerstvé hustoty dřeva.  Váha má samostatnou funkci pro podvodní vážení.

S váhou Tamtron Power pro stroje na manipulaci s kulatinou jsou informace o kvalitě a množství dřeva v reálném čase stále k dispozici pro obchodní aktivity.

 

Správa vážních informací

Váha Tamtron Power pro stroje na manipulaci s kulatinou umožňuje firmám snadno přenášet informace z dřevěného materiálu zpracovávaného k dalšímu využití.  Díky vážním informacím poskytnutým touto váhou mohou být množství a kvalita dřeva neustále monitorovány.

 •  Integrace s ERP a dalšími systémy je možná s cílem zajistit spolehlivý přenos dat a přístup ke zprávám v reálném čase a sledování činností
 • Lze připojit k vážním informacím cloudové služby, jejímž prostřednictvím jsou vážní informace přístupné v reálném čase
 • Možná integrace do palubního PC
 • Možné shromažďování informací z vážení do téže infrastruktury informačního managementu používaného všemi vahami Tamtron, jako jsou váhy pro stroje na manipulaci s kulatinou a tradiční vážní můstky.

 

Modely

Váha Tamtron Power pro stroje na manipulaci s kulatinou je dostupná spolu s moderním vážním instrumentem Power nebo spolu s PC verzí, kterou lze integrovat do palubního PC.

PC

 • Paměť protokolu na 10 000 příjemek
 • Integrace do systémů ERP a ostatních systémů

300i 

 • 8 až 12 hlavních pamětí pro různé materiály a jiná vážní data s celkovou kapacitou až 10 000 pamětních položek
 • Internetový přenos dat

Kontaktujte nás

* požadované
Děkujeme za odeslání