Scalex 1001 – je celo-betonová silniční váha, navržená i do těch nejnáročnějších provozů. Váhu lze pořídit jak ve variantě úrovňové, tak nájezdové a může být vybavena mnoha periferiemi, jako např. cloudový vážní systém ONE SCALEX.

 

 • OBCHODNÍ PROVEDENÍ – Schválena i pro komerční využití (prodej materiálu a deklarace hmotnosti).
 • PŘESNOST – Vysoká přesnost a odolnost pro i těžký nepřetržitý provoz.
 • PERIFERIE – Samozřejmostí je možnost provozu se samoobslužným terminálem.
 • PŘÍSLUŠENSTVÍ – Volitelně lze vybavit např. semafory, kamerami, přenosem dat,

Silniční váha Scalex 1001 umožňuje přesné vážení vozidel až do 120 tun (dle specifikace), a díky tomu je vhodná i pro vážení všech nákladních automobilů. Na upravených váhách, která se používají mimo silniční dopravu pro účely např. těžebního a dřevařského průmyslu, se mohou vážit dokonce i těžší vozidla.

 

Mostní váha podle potřeb zákazníka

Aby byla zajištěna optimální funkčnost, silniční váha Tamtron Scalex 1001 je uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebám každého zákazníka. Vážní můstky jsou k dispozici ve standardních délkách a v délkách odpovídajících specifickým potřebám zákazníka.

 • Standardní délky mostků: 12 m, 24 m a 26 m
 • Standardní šířka: 3 m

Silniční váhu Tamtron Scalex 1001 lze realizovat jako jednodílné nebo dvoudílné řešení. Jednodílná verze váhy je vhodná, když jsou vozidla nejprve zvážena jako celek a není třeba oddělovat hmotnost traktoru a přívěsu.
Dvoudílná váha se skládá ze dvou samostatných 12 nebo 13 m vážních segmentů, které jsou instalovány v tandemu. Na dvoudílné váze se tahač návěsů může vážit jako celek, nebo se traktor a přívěs váží odděleně. Díly tahače návěsů se zváží a hmotnosti jsou od sebe odděleny současně bez pohybu vozidla.
V případě potřeby mohou segmenty dvoudílné váhy sloužit jako dočasné náhradní jednotky každého segmentu při narušeních, jakými jsou údržba nebo čištění. Správná funkce váhy může být zajištěna mezi periodickými zouškami porovnáním zátěže vážené na segmentech váhy.

 

Správa informací z vážení

Silniční váha Tamtron Scalex 1001 se dodává jako částečně nebo plně automatizovaný vážní systém v souladu s potřebami zákazníka. Informace o vážení se řídí pomocí vážního software pro náladní vozy Scalex na bázi Windows, který nabízí programy pro různé účely a prostředí, jako je například ScalexEKO pro zařízení pro nakládání s odpady a ScalexPRO Energy pro elektrárny. Univerzální funkce přehledů jsou nedílnou součástí všech softwarových programů pro váhy nákladních vozidel ScaleX.

 

Plně automatizované vážní řešení

V plně automatizované vážním verzi je silniční váha vybavena kamerami, které identifikují vozidlo nebo poznávací značku a jsou integrovány do řídícího dopravního systému, který firma využívá. Vše, co musí řidič udělat, je najet vozidlem na vážní můstek a informace o hmotnosti vozidla je předána systému společnosti, který ji použije pro obchodní účely.

 

Částečně automatizované vážní řešení

Namísto plně automatizovaného vážního řešení lze silniční váhu použit také prostřednictvím počítačového systému, systému ID karet nebo terminálového ovladače na vážní stanici. V tomto případě je metoda přenosu informací o vážení stanovena v souladu s individuálními potřebami zákazníka.
Nejjednodušší je využití programu váhy na počítači vážní stanice, kdy řidič najede vozidlem na vážní můstek a popojde k blízkému počítači, kde vyplní předběžné informace a odečte hmotnost na počítači připojenému k vážnímu přístroji.
Systém ID karet Scalex je nejjednodušší způsob, jak automatizovat verzi silniční váhy. Odečet hmotnosti a zápis doplňujících informací se provádí ukázáním naprogramované identifikační karty čtečce instalované vedle vážního mostu, zatímco je vozidlo na váze. Systém ID karet lze také dovybavit dalšími funkcemi, jako je řízení přístupu a funkce otvírání vrat.

Systém silniční váhy Scalex 1001 je často doplněn o terminál řidiče. Funkce terminálu řidiče jsou vybírány v souladu s potřebami zákazníka.  Informaceo vážení a o vozidle jsou zaznamenány řidičem, a to buď ručně pomocí klávesnice terminálu, nebo ukázáním identifikační karty do čtečky karet na terminálu.  V závislosti na konkrétní potřebě vážní událost buď vyprodukuje tištěnou účtenku pro řidiče, nebo se údaje o vážení přenesou elektronicky do ERP nebo jiného systému společnosti.  Pokud je to nutné, informace o vážení mohou být přeneseny také do počítače ve vozidle, které je váženo.

 

Celkové řešení v souladu s potřebami zákazníka

Řešení váhy vozidla je vždy přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo potřebám každého zákazníka. Celkové řešení může zahrnovat další funkce, jako například:

 • Výložníky
 • Semafory
 • Vytápění mostní váhy
 • Terminál pro řidiče
 • Systém ID karet
 • Velké monitory
 • Funkce identifikace SPZ
 • Funkce Popis vozidla
 • Funkce horké telefonní linky
 • Radiační brány
 • Certifikované systémy ATEX jako jsou silové články a rozvodné krabice

Kontaktujte nás

* požadované
Děkujeme za odeslání