Naše servisní služby v oblasti ověření vah pomáhají garantovat, že Vaše váhy váží s přesností a udávají vážní výsledky, které jsou platné pro obchodní účely. Jsme oprávněni poskytovat certifikáty shody v zemích, kde jsou ověření dána ze zákona. Dále nabízíme, ve spolupráci s našimi partnery, opakované ověřování a opětovnou certifikaci.

Naši odborníci mohou provádět údržbu a aktualizaci softwaru, při ověřování vah. Pro klienty působící ve stejné oblasti nabízíme servisní cykly, které šetří náklady.